KHÓA HỌC CHIẾN LƯỢC TIẾT KIỆM CHI PHÍ IT

 

Thời gian học: 2 buổi

Thông tin chi tiết:

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@infochief.com.vn 
  ĐT: (028) 22 467 086 / 0907 000 277

Hotline: 0907 000 277

 

Nội dung chi tiết

Phần 1. Quản lý nhu cầu kinh doanh và hiệu quả đầu tư IT
- Quản lý nhu cầu
- Chuyển đổi chi phí cố định
- Hủy bỏ dự án không hiệu quả
- Chuyển hướng dự án rủi ro bằng hợp đồng thuê ngoài
- Ưu tiên dự án tiết kiệm
- Cân nhắc dự án SaaS
- Chia nhỏ dự án theo từng giai đoạn

Phần 2. Kiểm soát chi phí hoạt động IT
- Thuê ngoài dự án phần mềm
- Chuẩn hóa quy trình quản lý Desktop
- Tổ chức lại Desktop và printer
- Triển khai Voip
- Triển khai giải pháp tiết kiệm điện năng
- Cân nhắc các phần mềm Open source
- Tổ chức lại dịch vụ Hosting
- Tổ chức lại hệ thống Server
- Sử dụng mạng VPN
- Loại bỏ các phần mềm Game
 
Phần 3. Thay đổi quy trình và công nghệ IT
- Áp dụng công nghệ làm việc từ xa (Teleworking- Video Conference)
- Áp dụng công nghệ Cell-phone
- Chia sẽ hệ thống dự phòng (DR)
- Tổ chức lại hoạt động Helpdesk
- Đàm phán lại hợp đồng với nhà cung cấp
- Thanh lý thiết bị không sử dụng

Phần 4. Phụ lục Template & Ví dụ mẫu đính kèm

Các chuyên đề IT ngắn hạn (short course)
mà chúng tôi thực hiện đào tạo tại doanh nghiệp

 M1: Xây dựng định hướng chiến lược  IT trong doanh nghiệp
 
(2 buổi)

M2: Quản lý và Tổ chức công việc bộ phận IT hiệu quả
 
(2 buổi)
 M3: Tổ chức dịch vụ hỗ trợ User chuyên nghiệp
 
(2 buổi)
     
M4: Quản lý tài sản IT

 
(2 buổi)
 M5: Quản lý cấu hình IT

 
(2 buổi)
 M6: Quản lý thay đổi IT

 
(2 buổi)
     
 M7: Quản trị bảo mật thông tin

 
(2 buổi)
 M8: Xây dựng tiêu chuẩn, thủ tục và chính sách IT
 
(2 buổi)
 M9: Quản lý tuân thủ IT

 
(2 buổi)
     
 M10: Quản lý rủi ro IT

 
(2 buổi)
 M11: Kiểm toán hệ thống IT

 
(2 buổi)
 M12: Chiến lược tiết kiệm chi phí IT
 
(2 buổi)
     
 M13: Quản lý mua sắm & Nhà cung cấp IT

 
(2 buổi)
 M14: Quản lý hệ thống thông tin

 
(2 buổi)
 M15: Quản lý nhân viên IT

 
(2 buổi)
     
 M16: 90 Ngày đầu quản lý IT

 
(2 buổi)
 M17: Quản lý ngân sách IT

 
(2 buổi)
 M18: Lập kế hoạch dự án IT

 
(2 buổi)
 

 

   
 M19: Quản lý hạ tầng IT
(Data-center & Server-room)

 
(2 buổi)
 M20: Thiết kế giải pháp IT

 
(2 buổi)
 M21: Tổ chức và làm việc nhóm IT
 
(2 buổi)
     
 M22: Kỹ năng hỗ trợ User
 bằng điện thoại

 
(2 buổi)
 M23: Kỹ năng lắng nghe và
 giao tiếp với User

 
(2 buổi)
 M24: Kỹ năng làm việc với User khó tính
 
(2 buổi)
     
 M25: Kỹ năng giải quyết vấn đề IT

 
(2 buổi)
 M26: Kỹ năng viết tài liệu IT hỗ trợ

 
(2 buổi)
 M27: Kỹ năng thiết kế quy trình IT
 
 
(2 buổi)
     

     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc