KHÓA HỌC KỸ NĂNG HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG BẰNG ĐIỆN THOẠI 

 

Thời gian học: 1 buổi

Thông tin chi tiết:

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@infochief.com.vn 
  ĐT: (028) 22 467 086 / 0907 000 277

Hotline: 0907 000 277

 

Nội dung chi tiết

Phần 1: Tầm quan trọng của việc hỗ trợ qua điện thoại
- Tầm quan trọng của việc hỗ trợ qua điện thoại
- Nhiệm vụ và vai trò của người hỗ trợ qua điện thoại.
- Các nguyên tắc cơ bản của kỹ năng hỗ trợ qua điện thoại
- Một số điểm lưu ý khi nói chuyện qua điện thoại

Phần 2: Quy trình hỗ trợ người dùng thông qua việc gọi điện thoại
- Thu thập thông tin yêu cầu của User trước khi gọi điện thoại
- Những công cụ cần thiết để một cuộc gọi được bắt đầu
- Sắp xếp các công việc hàng ngày: chuẩn bị ngày, triển khai việc gọi, kết thúc ngày
- Quy trình hỗ trợ khách hàng qua cuộc gọi

Phần 3: Các kỹ năng thiết yếu khi gọi điện thoại

Nhận điện thoại:
- Kỹ năng chào
- Kỹ năng lắng nghe
- Kỹ năng trả lời
- Kỹ năng ghi lại lời nhắn
- Kỹ năng kiểm tra lời nhắn
- Kỹ năng cung cấp thông tin qua điện thoại
- Thực hành các kỹ năng nhận điện thoại
Gọi điện thoại :
- Kỹ năng chào hoặc giới thiệu mình
- Kỹ năng đặt câu hỏi
- Kỹ năng ghi lại lời giải đáp
- Kỹ năng kiểm tra lời giải đáp
- Kỹ năng cung cấp thông tin qua điện thoại.
- Mẫu ghi lại lời nhắn.
- Thực hành các kỹ năng gọi điện thoại

Phần 4: Xúc tiến và kết thúc việc hỗ trợ qua điện thoại
- Thuyết phục người dùng
- Phản hồi và giải quyết vấn đề:
- Đo lường phản hồi của người dùng.
- Giải quyết thắc mắc.
- Vượt qua sự từ chối của người dùng
- Kết thúc hỗ trợ qua điện thoại.
 
Phần 5. Phụ lục Template & Ví dụ mẫu đính kèm

 

Các chuyên đề IT ngắn hạn (short course)
mà chúng tôi thực hiện đào tạo tại doanh nghiệp

 M1: Xây dựng định hướng chiến lược  IT trong doanh nghiệp
 
(2 buổi)

M2: Quản lý và Tổ chức công việc bộ phận IT hiệu quả
 
(2 buổi)
 M3: Tổ chức dịch vụ hỗ trợ User chuyên nghiệp
 
(2 buổi)
     
M4: Quản lý tài sản IT

 
(2 buổi)
 M5: Quản lý cấu hình IT

 
(2 buổi)
 M6: Quản lý thay đổi IT

 
(2 buổi)
     
 M7: Quản trị bảo mật thông tin

 
(2 buổi)
 M8: Xây dựng tiêu chuẩn, thủ tục và chính sách IT
 
(2 buổi)
 M9: Quản lý tuân thủ IT

 
(2 buổi)
     
 M10: Quản lý rủi ro IT

 
(2 buổi)
 M11: Kiểm toán hệ thống IT

 
(2 buổi)
 M12: Chiến lược tiết kiệm chi phí IT
 
(2 buổi)
     
 M13: Quản lý mua sắm & Nhà cung cấp IT

 
(2 buổi)
 M14: Quản lý hệ thống thông tin

 
(2 buổi)
 M15: Quản lý nhân viên IT

 
(2 buổi)
     
 M16: 90 Ngày đầu quản lý IT

 
(2 buổi)
 M17: Quản lý ngân sách IT

 
(2 buổi)
 M18: Lập kế hoạch dự án IT

 
(2 buổi)
 

 

   
 M19: Quản lý hạ tầng IT
(Data-center & Server-room)

 
(2 buổi)
 M20: Thiết kế giải pháp IT

 
(2 buổi)
 M21: Tổ chức và làm việc nhóm IT
 
(2 buổi)
     
 M22: Kỹ năng hỗ trợ User
 bằng điện thoại

 
(2 buổi)
 M23: Kỹ năng lắng nghe và
 giao tiếp với User

 
(2 buổi)
 M24: Kỹ năng làm việc với User khó tính
 
(2 buổi)
     
 M25: Kỹ năng giải quyết vấn đề IT

 
(2 buổi)
 M26: Kỹ năng viết tài liệu IT hỗ trợ

 
(2 buổi)
 M27: Kỹ năng thiết kế quy trình IT
 
 
(2 buổi)
     

     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc