Trang chủ Dịch vụ Tư vấn an toàn bảo mật thông tin

TƯ VẤN AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
( Bảo mật toàn diện hệ thống thông tin cho doanh nghiệp )

1. Nội Dung Tư Vấn An Toàn & Bảo Mật Thông Tin

Trong môi trường công nghệ theo định hướng kinh doanh ngày nay, tổ chức của bạn đang phải đối mặt với nhiều thách thức của tội phạm an ninh mạng. Tội phạm an ninh mạng có thể xảy ra với doanh nghiệp vào bất kỳ lúc nào. Dữ liệu về khách hàng hoặc thẻ tín dụng có thể bị đánh cắp, dữ liệu kinh doanh tối mật của doanh nghiệp có thể bị rò rỉ hoặc hệ thống mạng của doanh nghiệp có thể bị xâm nhập và hoạt động của doanh nghiệp có thể bị gián đoạn – Những nguy cơ an ninh mạng này nhanh chóng làm tổn hại đến uy tín và mối quan hệ mà doanh nghiệp đã mất nhiều năm để xây dựng.

Tuy nhiên, bạn không phải đối mặt với các mối đe dọa này một mình. Tại học viện InfoChief, đội ngũ nhân viên của chúng tôi, với hiểu biết sâu rộng về an ninh mạng và kinh nghiệm dày dặn qua quá trình làm việc với khách hàng hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau và ở tất cả các cấp, sẽ áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện giúp doanh nghiệp ứng phó với thực tế này và bảo đảm an toàn cho môi trường họat động của doanh nghiệp.

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ về an ninh mạng, từ rà soát các khâu tổ chức của doanh nghiệp đến tiến hành điều tra chuyên sâu: Các dịch vụ này sẽ không chỉ giúp doanh nghiệp đánh giá, xây dựng và quản lý khả năng bảo mật an ninh mạng, mà còn giúp doanh nghiệp ứng phó với các sự cố và khủng hoảng có thể xảy ra. Dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để giúp doanh nghiệp tự tin, hiểu rõ các mối đe dọa và các lỗ hổng an ninh mạng, đồng thời biến những rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt trở thành lợi thế của doanh nghiệp.

Nội dung tư vấn an toàn và bảo mật thông tin tại doanh nghiệp bao gồm:

1. Tư vấn xây dựng chiến lược về ATTT
- Đánh giá rủi ro, đánh giá dò quét thâm nhập hệ thống, đánh giá hệ thống ATTT và hệ thống quản lý ATTT của tổ chức đáp ứng tuân thủ các tiêu chuẩn ATTT
- Phân tích các xu hướng về ATTT và xác định các yêu cầu về ATTT của tổ chức tầm nhìn dài hạn.
- Xác định mục tiêu về ATTT của tổ chức
- Tư vấn xây dựng các biện pháp kiểm soát đảm bảo ATTT tầm nhìn dài hạn.

2. Tư vấn thiết kế, triển khai, vận hành hệ thống ATTT, hệ thống quản lý ATTT (ISMS) tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật
- Bộ tiêu chuẩn ISO về ATTT, trong đó tư vấn chuyên sâu theo các tiêu chuẩn:
- ISO/IEC 27001:2013, tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý ATTT.
- ISO/IEC 27002:2013, chỉ dẫn thực hành Hệ thống quản lý ATTT.
- ISO/IEC 27003:2009, hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý ATTT.
- ISO/IEC 27004:2009,đo lường Hệ thống quản lý ATTT.
- ISO/IEC 27005:2011, hướng dẫn về Quản lý rủi ro ATTT.
- ISO/IEC 310000, hướng dẫn về Quản lý rủi ro chung.

3. Tư vấn đánh giá ATTT hệ thống
- Đánh giá hệ thống ATTT, hệ thống quản lý ATTT theo các tiêu chuẩn quốc tế về ATTT.
- Thực hiện dò quét thâm nhập hệ thống nhằm phát hiện các điểm yếu bảo mật.
- Thực hiện đánh giá rủi ro hệ thống.
- Đưa ra các khuyến nghị, các hành động nhằm giảm nhẹ rủi ro.

4. Tư vấn xây dựng hệ thống chính sách, quy trình, quy định về ATTT
- Tư vấn xây dựng chính sách tổng thể về ATTT.
- Tư vấn xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu nhằm đảm bảo ATTT trong các hoạt động nghiệp vụ.

5. Đào tạo nhận thức ATTT
- Đào tạo nhận thức về ATTT cho nhân viên
- Đào tạo chuyên sâu về ATTT cho quản trị viên.
- Đào tạo nhận thức về Hệ thống quản lý ATTT và đánh giá rủi ro theo các tiêu chuẩn ATTT.2. Các bước thực hiện

Chúng tôi sẽ làm việc với đại diện doanh nghiệp và bộ phận CNTT để xác định mô hình IT hoạt động phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực kinh doanh và quy mô quản lý bằng cách:

Bước 1. Khảo sát hiện trạng
- Khảo sát tổng thể hệ thống mạng
- Khảo sát tổng thể hệ thống Server
- Khảo sát người dùng, thiết bị người dùng sử dụng
- Khảo sát các hệ thống bảo mật hiện có

Bước 2. Đánh giá sơ bộ ban đầu
- Đánh giá tổng thể mô hình hoạt động của hệ thống
- Kiểm tra các lỗi tồn tại trên hệ thống
- Đánh giá sự an toàn của dữ liệu hệ thống, dữ liệu quan trọng đối với các nguy cơ từ Internet, nội bộ người dùng
- Đánh giá sơ bộ về kiến thức người sử dụng về các thao tác, các nhận biết cơ bản nhằm nâng cao vấn đề bảo mật, an toàn thông tin

Bước 3. Tư vấn an toàn và bảo mật thông tin
- Đưa ra giải pháp tổng thể nhằm nâng cao bảo mật cho hệ thống
- Chỉ ra các điểm cần khắc phục ngay trên hệ thống
- Tư vấn cho khách hàng các giải pháp nâng cấp hệ thống nếu cần như:
- Giải pháp bảo mật hạ tầng mạng: Firewall (Sophos, Fortigate…)
- Giải pháp bảo mật hệ thống và người dùng cuối: Kaspersky, Sophos ….
- Giải pháp phòng chống virus, chống spam tổng thể: Kaspersky, Sophos …
- Giải pháp chống thất thoát dữ liệu (DLP)
- Giải pháp giám sát và phân tích bảo mật hệ thống (SIEM)
- Xây dựng và quản lý chính sách bảo mật, an toàn thông tin (ISO 27001)
- Dịch vụ Penetration Testing
- Dịch vụ Auditing/ Monitoring3. Kết quả bàn giao

Một tập hồ sơ tài liệu tổng hợp bao gồm: Khảo sát, phân tích đánh giá và đề nghị mô hình hoạt động IT phù hợp cần thiết bao gồm:

- Chính sách an toàn bảo mật hệ thống thông tin tổng thể
- Thủ tục quản lý cấu hình hệ thống IT
- Thủ tục giám sát hệ thống IT
- Thủ tục hoạt động bảo trì hệ thống IT
- Thủ tục đối phó với các sự cố IT
- Thủ tục truy cập mạng (Firewall)
- Thủ tục nhật ký vận hành (Log file)
- Thủ tục phân quyền truy cập phần mềm
- Thủ tục phân quyền truy cập thư mục và file
- Thủ tục backup lưu trữ dữ liệu
- Thủ tục hỗ trợ phần mềm
- Thủ tục quản lý sự thay đổi hệ thống IT
- Thủ tục quản lý Máy tính & Thiết bị ngoại vi
- Thủ tục quản lý Máy chủ Server
- Quy định quản lý Virus máy tính
- Quy định phần mềm cài đặt
- Quy định truy cập hệ điều hành máy chủ
- Quy định an toàn môi trường vật lý IT
- Quy định Định danh và Mật khẩu truy cập
- Quy định quản lý Dây cáp Mạng nội bộ và mạng bên ngoài
- Đào tạo nâng cao nhận thức an toàn thông tin

 

Phí dịch vụ tham khảo:
120.000.000 đồng - 250.000.000 đồng ~ ($5.000 - $10.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc