Hỗ trợ trực tuyến

Lịch tháng hiện tại

1000++ nhà quản lý IT | Top 230++ thuộc VNR500 Doanh nghiệp lớn Vietnam đã tham gia khóa học tại Infochief

Phát triển nghề nghiệp IT chuyên nghiệp cùng Infochief

   Các khóa học sắp khai giảng tại HCM và HN

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO NHÀ QUẢN LÝ & LÃNH ĐẠO CNTT

Chương Trình Đào Tạo

Địa Điểm Dự kiến
Khai Giảng
Lịch Học Thời Lượng Hình Thức
Đào tạo

GIÁM ĐỐC CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP - CDO

HCM

Liên hệ

Thứ 7 - CN

10 buổi Public

HN

Liên hệ

Thứ 2 - 6

GIÁM ĐỐC IT CHUYÊN NGHIỆP - CIO

HCM

Liên hệ

Thứ 7 - CN

12 buổi Public

HN

Liên hệ

Thứ 2 - 6

TRƯỞNG PHÒNG IT CHUYÊN NGHIỆP - ITM

HCM

Liên hệ

Chủ Nhật

10 buổi Public

HN

Liên hệ

Thứ 2 - 6

QUẢN TRỊ VẬN HÀNH IT CHUYÊN NGHIỆP

HCM

Liên hệ

Thứ 7 - CN 10 buổi Public

HN

Liên hệ

Thứ 2 - 6

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN IT CHUYÊN NGHIỆP

HCM

Liên hệ

Thứ 7 - CN 10 buổi Public

HN

Liên hệ

Thứ 2 - 6

KIỂM TOÁN IT NỘI BỘ - IT AUDITOR

HCM

Liên hệ

Thứ 7 - CN

4 buổi Public

HN

Liên hệ

Thứ 7 - CN

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ IT TOÀN DIỆN

KỸ NĂNG QUẢN LÝ IT CHUYÊN NGHIỆP

HCM/ HN

Đào tạo tại Doanh nghiệp

6 buổi

In-house

QUẢN LÝ DỰ ÁN IT CHUYÊN NGHIỆP

HCM/ HN

Đào tạo tại Doanh nghiệp

6 buổi

In-house

TRIỂN KHAI DỰ ÁN IT CHUYÊN NGHIỆP

HCM/ HN

Đào tạo tại Doanh nghiệp

4 buổi

In-house

QUẢN LÝ BẢO MẬT THÔNG TIN ISO/ IEC 27001: 2015

HCM/ HN

Đào tạo tại Doanh nghiệp

6 buổi

In-house

KỸ NĂNG HELPDESK CHUYÊN NGHIỆP

HCM/ HN

Đào tạo tại Doanh nghiệp

4 buổi

In-house

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH SERVICEDESK

HCM/ HN

Đào tạo tại Doanh nghiệp

4 buổi

In-house

KỸ NĂNG CHO CHUYÊN VIÊN IT

HCM/ HN

Đào tạo tại Doanh nghiệp

6 buổi

In-house

ITIL V3 FOUNDATION

HCM/ HN

Đào tạo tại Doanh nghiệp

6 buổi

In-house

ITIL V4 FOUNDATION

HCM/ HN

Đào tạo tại Doanh nghiệp

4 buổi

In-house

QUẢN LÝ DỊCH VỤ IT - ITSM

HCM/ HN

Đào tạo tại Doanh nghiệp

6 buổi

In-house

QUẢN TRỊ RỦI RO IT

HCM/ HN

Đào tạo tại Doanh nghiệp

4 buổi

In-house

KỸ NĂNG GIÁM SÁT IT CHUYÊN NGHIỆP

HCM/ HN

Đào tạo tại Doanh nghiệp

4 buổi

In-house

KỸ NĂNG BÁN HÀNG GIẢI PHÁP CNTT

HCM/ HN

Đào tạo tại Doanh nghiệp

4 buổi

In-house

NHẬN THỨC CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP

HCM/ HN

Đào tạo tại Doanh nghiệp

2 buổi

In-house

NHẬN THỨC AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN

HCM/ HN

Đào tạo tại Doanh nghiệp

2 buổi

In-house

                                                                                                                                     

Với tất cả các khóa học đang triển khai, các bạn có thể đăng ký học thử (miễn phí buổi đầu tiên) để cảm nhận những giá trị và lợi ích chắc chắn mang lại cho các bạn từ chương trình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hoàn trả 100% học phí nếu sau buổi học đầu tiên học viên không muốn tiếp tục học vì bất kỳ lý do gì.

SÁCH TEMPLATE QUẢN LÝ IT HIỆU QUẢ

C.I.O

  • 20 Kế hoạch phát triển chiến lược dành cho CIO

  • 20 Kế hoạch quản lý dự án dành cho CIO

  • 8 Kế hoạch quản lý ngân sách & chi phí dành cho CIO

  • 20 Kế hoạch quản lý dich vụ dành cho CIO

  • 15 Kế hoạch quản lý bảo mật thông tin dành cho CIO

  • 15 Kế hoạch quản trị rủi ro & Tuân thủ dành cho CIO

  • 20 Kế hoạch quản lý kiểm toán hệ thống IT dành cho CIO

  • 15 Kế hoạch quản trị năng lực tổ chức IT dành cho CIO

  • 15 Kế hoạch quản trị tối ưu hệ thống IT dành cho CIO              Xem chi tiết...

IT Manager

IT Admin

Bế giảng Khóa học ITIL v3 Foundation tổ chức tại Công Ty ACECOOK VietNam, Tp. HCM.

Bế giảng Khóa học Trưởng Phòng IT Chuyên Nghiệp - IT Manager (K50), tổ chức Public tại Tp.Hà Nội.

Bế giảng Khóa học Giám đốc CNTT - CIO cho các Nhà quản lý bộ phận IT, tổ chức Public tại Tp.HCM.

Bế giảng Khóa học Giám đốc CNTT - CIO cho các Nhà quản lý bộ phận IT, tổ chức Public tại Tp.Hà Nội.

Bế giảng Khóa học Quản Lý và Vận Hành IT, tổ chức tại Công Ty CP Nhà Ga Quốc Tế Cam Ranh, Tp. Cam Ranh.

Bế giảng Khóa học Trưởng Phòng IT Chuyên Nghiệp - IT Manager (K48), tổ chức Public tại Tp.HCM.

Bế giảng Khóa học Triển Khai Dự Án Chuyển Đổi Số cho các Nhà quản lý bộ phận trong doanh nghiệp, tổ chức Inhouse tại Công ty Ajinomoto.

Bế giảng Khóa học Kỹ Năng Helpdesk Chuyên Nghiệp Level 1 cho Công Ty Tích Hợp CMC - Sài Gòn.

Bế giảng Khóa học Kỹ Năng Bán Hàng Dịch Vụ & Giải Pháp CNTT cho Trung Tâm Dịch Vụ CNTT, VNPT Thanh Hóa.

Bế giảng Khóa học Kỹ Năng HelpDesk Chuyên Nghiệp cho Trung Tâm Hỗ Trợ CNTT, TechcomBank Vietnam.

Bế giảng Khóa học Giám đốc CNTT - CIO cho các Nhà quản lý bộ phận IT, tổ chức Public tại Tp.HCM.

Bế giảng Khóa học Trưởng Phòng IT Chuyên Nghiệp - IT Manager (K47), tổ chức Public tại Tp.HCM.

Bế giảng Khóa học IT ServiceDesk Analyst cho bộ phận ServiceDesk của Tập đoàn Công Nghệ CMC - Hà Nội.

Bế giảng Khóa học ITIL v3 Foundation tổ chức Public tại Tp.HCM.

 

Bế giảng Khóa học Quản Lý Dự Án IT Chuyên Nghiệp tại Ban Dự Án CNTT Cảng Hải Phòng.


     

Khách Hàng Của Chúng Tôi

                                                                                                                                                                                   
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc