Lịch tháng hiện tại

Sách dành cho CIO

7 Kỹ năng lãnh đạo CIO
Tác giả : Graham Waller, Karen Rubenstrunk, George Hallenbeck
Người lãnh đạo CIO mới
Tác giả : Marianne Broadbent, Ellen Kitzis
Kinh doanh IT thực tế
Tác giả :
Richard Hunter, George Westerman

Học viên nói về khóa học

" Tôi có cơ hội để học hỏi, tiếp cận được những kỹ năng quản lý mới, tạo nền tảng cơ bản vững chắc cho sự phát triển nghề nghiệp quản lý cũng như lãnh đạo CNTT của tôi ."
Le Phi Nhien, IT Manager, ALTUS, HCM
" Phương pháp huấn luyện với tiêu chí chia sẽ, trao đổi giữa thầy và trò giúp cho học viên tự tin trong suy nghĩ và ra quyết định của mình. Đề án cuối kỳ khá thú vị và bổ ích !"
Luong Khanh, IT Deputy Manager, OCB, HCM
"Nội dung đào tạo không tập trung vào kỹ thuật, công nghệ mà chú trọng chủ yếu về các giá trị, lợi ích mà IT đem lại cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp"
Vo Thanh Luan, IT Manager, CK MIEN NAM, HCM
"Chương trình học này giúp cho tôi một cái nhìn tổng thể, sự thay đổi toàn diện về cách suy nghĩ, phương pháp lập kế hoạch, triển khai và đánh giá kết quả."
Nguyen Thanh Hien, IT Manager, VNPT, LONG AN
"Tôi đã được trang bị khối lượng kiến thức rất lớn, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển nghề quản trị CNTT hiện nay và trong tương lai, chương trình thật sự bổ ích"
Le Phu Hoang, IT Manager, BMW Importer, HCM

KHÓA HỌC

QUẢN TRỊ RỦI RO IT 
TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI

(A Practical Guide to IT Risk Management)


Giới thiệu chương trình

Tại một số doanh nghiệp hay tổ chức, quản trị rủi ro rất được chú trọng và họ có thể có riêng bộ phận chức năng chuyên về quản trị rủi ro để thu thập thông tin, dữ liệu, phân tích và đưa ra những chiến lược, kế hoạch đối phó với rủi ro. Tại những đơn vị này, họ có thể áp dụng những khung quản trị rủi ro phù hợp cho toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức để đảm bảo tính thống nhất trong chiến lược quản trị rủi ro. Tuy nhiên, cũng có một số doanh nghiệp hay tổ chức, họ chỉ chọn ra một số bộ phận quan trọng áp dụng quản trị rủi ro để đảm bảo tính hiệu quả theo phạm vi và theo chuyên môn, năng lực của từng bộ phận khác nhau. Trên thực tế thì không có một mô hình quản trị rủi ro nào hiệu quả tuyệt đối có sẵn mà mỗi doanh nghiệp, tổ chức cần phải tìm hiểu kỹ về đặc thù hoạt động, lĩnh vực ngành nghề và quy mô hoạt động… để lựa chọn hay xây dựng mô hình quản trị rủi ro thích hợp, hiệu quả nhất.

Quản trị rủi ro CNTT không nằm ngoài các hoạt động quản trị rủi ro chung của một doanh nghiệp hay tổ chức. Quản trị rủi ro CNTT tại một số doanh nghiệp lớn, ví dụ như: Ngân hàng, hàng không, dịch vụ thương mại điện tử, còn đóng vai trò là yếu tố sống còn của doanh nghiệp do việc áp dụng tối ưu hóa các ứng dụng và CNTT tại mỗi quy trình, dịch vụ phục vụ khách hàng. Quản trị rủi ro CNTT khi đó còn được xem là thế mạnh cạnh tranh trên thị trường chứ không đơn thuần là những hoạt động quản trị nội bộ. Nhiều doanh nghiệp sau khi áp dụng mô hình và khung quản trị rủi ro thành công, thì không chỉ thành công về mặt quản trị mà còn là thành công trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự mong đợi của khách hàng, mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Sự nhận thức này đã nâng tầm quan trọng của quản trị rủi ro CNTT tại nhiều doanh nghiệp, chuyển hướng, mục đích và lợi ích cuối cùng của quản trị rủi ro CNTT sang đối tượng khách hàng bên ngoài doanh nghiệp, tổ chức.

Khoá học Quản trị rủi ro CNTT (IT) tại Infochief với mục tiêu cung cấp cho các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và đội ngũ làm IT những kiến thức cốt lõi quan trọng nhất về cách nhận biết các dấu hiệu rủi ro trong hệ thống CNTT và các biện pháp chuẩn mực để phòng tránh, bên cạnh đó là sự hiểu biết về các thủ tục thực hiện việc đánh giá rủi ro hệ thống CNTT bao gồm con người, quy trình, và công nghệ.

.

Mục tiêu của khóa học / Học xong học viên làm được những gì?

1. Có kiến thức và phương pháp chuẩn mực thực hiện việc quản lý rủi ro IT của doanh nghiệp.
2. Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động đánh giá và quản trị rủi ro IT theo định kỳ trong tổ chức IT doanh nghiệp.
3. Xác định các rủi ro nghiêm trọng đối với các loại tài sản IT và đề xuất các kế hoạch khắc phục để giảm thiểu các rủi ro.
4. Xác định các ưu tiên cần giảm thiểu rủi ro và thời gian để hoàn thành giải pháp giảm mức rủi ro IT.
5. Hàng năm biết cách xây dựng bảng đăng ký các chỉ số rủi ro CNTT ở mức an toàn.
6. Tuân theo các tiêu chuẩn kiểm toán IT được thành lập bởi bộ phận kiểm soát nội bộ của công ty.
7. Phát triển các báo cáo đánh giá rủi ro IT được thực hiện bao gồm đề xuất để quản lý rủi ro IT.
8. Duy trì tài liệu đánh giá rủi ro và an toàn CNTT rõ ràng và đầy đủ.
9. Biết cách xây dựng dự án quản trị rủi ro CNTT ở mức chi tiết.
10. Nâng cao năng lực bản thân và tạo giá trị gia tăng cho tổ chức.


Đối tượng học viên

i.  Chuyên viên kiểm soát nội bộ (Internal Audit)
ii. Quản lý IT cao cấp (IT Senior Manager)
iii. Trưởng/ Phó phòng IT (IT Manager)
iv. Nhân viên giám sát hoạt động hệ thống (IT Supervisor)
v.  Nhân viên quản trị hạ tầng (IT Infrastructure)
vi. Trưởng nhóm IT (IT Team Leader)
vii. Ban giám đốc, lãnh đạo công ty, tập đoàn

Nội dung chương trình

Phần 1: Rủi ro IT là gì?
- Câu chuyện rủi ro IT
- Rủi ro và kiến trúc hệ thống IT tổng thể
- Các báo cáo thống kê rủi ro IT
- Bản chất của rủi ro IT
- Thành phần rủi ro IT
- Phân loại rủi ro IT (C/I/A)
- Các kiểm soát IT (Cứng/ mềm)
- Các nguyên tắc quản trị rủi ro

Phần 2: Thủ tục quản lý rủi ro IT
- Lập danh sách tài sản IT
- Xác định lỗ hổng, điểm yếu
- Xác định mối đe dọa
- Xác định loại rủi ro
- Xác định phạm vi ảnh hưởng/ sự quan trọng của tài sản
- Phân tích các khả năng/ xác suất rủi ro xảy ra
- Tính toán mức rủi ro IT/ mức thiệt hại
- Đề nghị cách giải quyết/ giải pháp tối ưu
- Phân công người chịu trách nhiệm
- Thực hành quản lý rủi ro IT

Phần 3: Thiết kế công cụ kiểm soát rủi ro IT
- 2 Phương pháp thiết kế kiểm soát
- Các bước thiết kế kiểm soát
- Độ mạnh kiểm soát
- Các loại kiểm soát chung
- Các công cụ kiểm soát
- Biểu mẫu phân tích và lựa chọn kiểm soát
- Kiểm soát cấp độ tổ chức – quy trình – và hoạt động
- Kiểm soát chính và phụ
- Kiểm soát phân theo chức năng
- Kiểm soát thủ công – tự động
- Kiểm soát cứng – mềm
- Thực hành Thiết kế công cụ kiểm soát rủi ro IT

Phần 4: Tiêu chuẩn quản trị rủi ro trong hệ thống IT
- Quản trị nhân lực CNTT
- Quản lý tài sản CNTT
- Quản lý cơ sở hạ tầng CNTT
- Quản lý quy trình mua sắm, đấu thầu CNTT
- Quản lý quan hệ với các nhà cung cấp
- Hoạt động của các hệ thống thông tin
- Đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật hệ thống thông tin
- Xây dựng, triển khai và bảo trì các hệ thống ứng dụng
- Xây dựng, triển khai và quản trị cơ sở dữ liệu
- Vận hành, quản lý và khai thác hệ thống mạng
- Quản trị các phần mềm hệ thống, hệ điều hành
- Bảo trì và quản lý các ứng dụng nghiệp vụ
- Quản lý các dự án CNTT
- Quản lý dịch vụ IT
- Quản lý đảm bảo hoạt động liên tục
- Lập kế hoạch khôi phục sau thảm họa
- Thực hành nhận diện rủi ro và các đối pháp IT
- Phụ lục Templates & Ví dụ mẫu đính kèm

 

Tài liệu học:  Bộ giáo trình chuẩn của học viện (Tiếng Việt).

Phương pháp giảng dạy

Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:
i.   Thảo luận mở (Open discussion)
ii.  Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii. Lập kế hoạch phát triển năng lực cá nhân
iii. Làm bài tập nhóm và thuyết trình đề tài

Sự khác biệt về phương pháp đào tạo tại Infochief

- Phương pháp giảng dạy Coaching dựa trên các mô hình quản lý thực tế
- Đào tạo thực hành sát nhất với chuyên môn của từng vị trí
-
100% là thực hành kỹ năng thực tế môi trường công việc hàng ngày
- Đảm bảo chuẩn đầu ra là hiểu và làm được việc
- Ưu tiên giới thiệu nhân sự IT cho một số doanh nghiệp tuyển dụng của chúng tôi
- Hỗ trợ thăm quan và tư vấn đánh giá hệ thống quản lý IT tại công ty học viên (Nếu cần)

Thông tin học tại doanh nghiệp (inhouse)

Thời gian học: 2 ngày/ 4 buổi.

Số lượng học viên: Tối đa 35 hv/ lớp.

Học phí: 58.500.000 VNĐ/ lớp tổ chức tại nhà máy hoặc tại văn phòng doanh nghiệp.

Các chi phí khác (nếu có): Tùy theo địa điểm khu vực tổ chức lớp học, mà các khoản chi phí khác sẽ được tính thêm bao gồm: Chi phí đi lại, ở KS của giảng viên.


Kết thúc chương trình : Học viên phải hoàn thành bài thực hành/ đề án cuối khoá học, mục tiêu đánh giá khả năng ứng dụng nội dung học vào môi trường thực tế doanh nghiệp.

Chứng nhận tốt nghiệp :  Học viên tham gia và hoàn tất khóa học sẽ được cấp chứng nhận "Quản Trị Rủi Ro IT" được chứng nhận bởi InfoChief. Do học viện INFOCHIEF cấp, có giá trị trên toàn quốc.

Profile Infochief:

Download Profile (2Mb)

 

 

Lớp học riêng

Nếu bạn muốn thiết kế chương trình theo nhu cầu bộ phận IT của công ty, xin hãy liên hệ với chúng tôi.
Email: info@infochief.com.vn

Câu hỏi ?

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi liên quan đến các khóa học của chúng tôi, xin hãy Liên hệ
hoặc gọi: 0907 000 277

 

1000++ nhà quản lý IT | Top 230++ thuộc VNR500 Doanh nghiệp lớn Vietnam đã tham gia khóa học tại Infochief

Để thành công bạn đã đầu tư cho nghề nghiệp của bạn như thế nào ?

 

 

 

HÌNH ẢNH CÁC KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Hình ảnh các khóa học được tổ chức tại một số khách hàng doanh nghiệp tiêu biểu của chúng tôi

Bế giảng Khóa học ITIL v4 Foundation. Tổ chức tại Trường Quốc Tế BVIS, Tp.Hà Nội.

Bế giảng Khóa học Quản Lý An Toàn và Bảo Mật Thông Tin. Tổ chức tại Công ty Axis VietNam, Tp.HCM.

Bế giảng Khóa học Trưởng Phòng CNTT - IT Manager cho các Nhà quản lý bộ phận IT, tổ chức Public tại Tp.HCM.

Bế giảng Khóa học ITIL v3 Foundation tổ chức tại Công Ty ACECOOK VietNam, Tp. HCM.

Bế giảng Khóa học Kỹ Năng HelpDesk Chuyên Nghiệp cho Trung Tâm Hỗ Trợ CNTT, TechcomBank Vietnam.

Bế giảng Khóa học Giám đốc CNTT - CIO cho các Nhà quản lý bộ phận IT, tổ chức Public tại Tp.HCM.

Bế giảng Khóa học Kỹ Năng Quản Lý IT Chuyên Nghiệp tại BP.CNTT Hệ Thống Trường QT Việt Úc Tp.HCM.

Bế giảng Khóa học Quản Lý và Vận Hành IT, tổ chức tại Công Ty CP Nhà Ga Quốc Tế Cam Ranh, Tp. Cam Ranh.

Bế giảng Khóa học Quản Lý Vận Hành IT tại Bộ Phận CNTT Cảng Hải Phòng.

Bế giảng Khóa học Triển Khai Dự Án Chuyển Đổi Số cho các Nhà quản lý bộ phận trong doanh nghiệp, tại Công ty Ajinomoto.

Bế giảng Khóa học Kỹ Năng Helpdesk Chuyên Nghiệp cho Công Ty Tích Hợp CMC - Sài Gòn.

Bế giảng Khóa học Kỹ Năng Bán Hàng Dịch Vụ & Giải Pháp CNTT cho Trung Tâm Dịch Vụ CNTT, VNPT Thanh Hóa.

Bế giảng Khóa học Trưởng Phòng CNTT - IT Manager cho các Nhà quản lý bộ phận IT, tổ chức Public tại Tp.HCM.

Bế giảng Khóa học Kiểm Toán IT Nội Bộ cho các Nhà quản lý bộ phận IT, tại Công ty Chứng Khoán Bảo Việt Hà Nội (BVSC).

Bế giảng Khóa học Trưởng Phòng IT Chuyên Nghiệp - IT Manager, tại Công ty Tập Đoàn Dầu Khí Petrolimex, Tp.HCM.

Bế giảng Khóa học IT ServiceDesk Analyst cho bộ phận ServiceDesk của Tập đoàn Công Nghệ CMC - Hà Nội.

Bế giảng Khóa học ITIL v3 Foundation tổ chức Public tại Tp.HCM.

 

Bế giảng Khóa học Quản Lý Dự Án IT Chuyên Nghiệp tại Ban Dự Án CNTT Cảng Hải Phòng.


Sự hài lòng của khách hàng

chính là thành công lớn nhất của chúng tôi

 • Nhìn lại quá trình học tập và cùng nhau trao đổi, chia sẽ trong 2 tháng vừa qua, chúng tôi đã được các thầy chia sẻ những kinh nghiệm thực tế và các form, biểu mẫu, công cụ để tổ chức và hoàn thiện hệ thống CNTT cho doanh nghiệp.

  Bên cạnh đó, bản thân người IT cũng nhìn nhận được định hướng phát triển nghề nghiệp của mình, giá trị cốt lõi của nghề nghiệp IT mà tất cả chúng tôi đang theo với niềm đam mê mãnh liệt của những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ.
  Đây thật sự là khóa học với định hướng tốt để chúng tôi hoàn thiện tổ chức CNTT của doanh nghiệp và phát triển cùng với sự lớn mạnh của doanh nghiệp.
  Mr.Lê Đức Huy, IT Manager, SacomBank
  Với mong muốn hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm và công việc của một IT Manager chuyên nghiệp, tôi đã tìm kiếm các khóa học về kỹ năng quản lý IT trên Internet và các tài liệu tham khảo.
  Tôi đã tìm thấy và quyết định đến với khóa học của Infochief, lúc đầu tôi cũng e ngại, tuy nhiên chỉ sau hai buổi học, tôi nhận ra mình đã tìm đến đúng nơi và học đúng những gì mình đang cần, đang trăn trở về công việc quản lý của mình.
  Qua khóa học này, tôi đã được truyền đạt về những kiến thức, kỹ năng và những kinh nghiệm thật bổ ích về nghề nghiệp của mình và qua khóa học cũng giúp cho tôi được làm quen với những người bạn đồng nghiệp tốt trong khóa học.
  Mr.Nguyễn Xuân Vinh, IT Manager, Bio-Pharmachemie
 • Qua tham gia lớp học, tôi có cơ hội để học hỏi và môi trường tốt để tiếp cận được những kỹ năng quản lý mới trong công việc là IT Manager của mình.
  Những kiến thức này tạo nền tảng cơ bản vững chắc cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai của tôi. Và hơn thế nữa, sau khóa học tôi đã và đang có một tập thể các thành viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong công việc (nghề) cũng như trong cuộc sống (nghiệp).
  Một cơ hội tốt để tôi có thể kết nối với những người cùng đam mê IT.
  Xin cám ơn học viện Infochief và chúc Infochief ngày càng phát triển, mang đến những thay đổi hữu hiệu cho nghề quản lý IT tại Việt Nam trong tương lai.
  Mr.Lê Phi Nhiên, IT Manager, Công ty ALTUS
  Khóa học kỹ năng quản lý IT đã giúp tôi nhiều điều bổ ích như:
  1. Bổ sung những kiến thức thiết thực trong vai trò quản lý CNTT và hệ thống lại những kiến thức của tôi.
  2. Vạch ra cho tôi tầm nhìn, cũng như lộ trình giúp tôi định hướng phát triển sự nghiệp IT của mình.
  3. Giúp đầy đủ kiến thức, công cụ để tự tin thực hiện vai trò quản lý CNTT trong mô hình tập đoàn bằng những chiến lược IT cụ thể.
  4. Bên cạnh đó tôi đã có được những người bạn cùng chí hướng, luôn sẳn sàng giúp đỡ, chia sẽ.
  5. Cuối cùng là sự hỗ trợ của học viện Infochief sau khóa học chính là yếu tố giúp tôi mạnh dạn thực hiện những cải tiến, thay đổi thực trạng CNTT tại doanh nghiệp.
  Mr.Trần Văn Mười, IT Manager, Tập đoàn Khang Thông
 • Những điều đặc biệt mà tôi thấy ở khoá học này là:
  1. Chương trình chia thành các Module và bám sát các yêu cầu cần thiết của người quản lý IT, nội dung khá kỹ lưỡng, công phu có chắt lọc và đưa vào các tình huống cụ thể.
  2. Phương pháp huấn luyện khá mới, với tiêu chí chia sẽ và có sự trao đổi, học hỏi giữa thầy và trò giúp cho học viên tự tin hơn với các suy nghĩ và quyết định của mình.
  3. Môi trường học thân thiện, gần gũi giúp cho học viên có thể hình thành các cộng đồng nhỏ có thể hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.
  4. Đề án báo cáo cuối kỳ bổ ích, học viên sẽ có cái nhìn thực tế và cập nhật về các vấn đề và các giải pháp đang triển khai và sẽ triển khai trong các doanh nghiệp.
  Mr.Lương Khánh, IT Deputy Manager, Ngân Hàng Phương Đông (OCB)
  Lúc đầu tôi nghĩ rằng, làm sao cho hệ thống IT chạy ổn định, không gặp sự cố, là nhiệm vụ của mình, là đạt được yêu cầu của doanh nghiệp.
  Sau khoá học tôi đã hiểu ra được vai trò của bộ phận IT, của người quản lý IT, nếu chỉ tập trung vào kỹ thuật sẽ không tạo ra được giá trị cho bản thân cũng như hỗ trợ cho các chiến lược, kế hoạch của doanh nghiệp.
  Khoá học quản lý IT này, đã giúp tôi rất nhiều về các nghiệp vụ của người quản lý IT...
  Bên cạnh đó, tôi đã quen được những người bạn, những người anh đã nhiệt tình giúp đỡ, chia sẽ những kinh nghiệm quý báu trong quá trình làm việc.
  Mr.Trần Thanh Sơn, IT Manager, Công ty CP Thiên Long
 • Các giảng viên là những người thật sự có kinh nghiệm, thật sự tâm huyết cho chương trình này, khả năng truyền tải thông tin đến học viên tốt, giúp học viên phát huy được khả năng của mình.

  Với kiến thức được đúc kết từ những kinh nghiệm và ví dụ thức tế sau nhiều năm hoạt động cũng như làm việc trong lĩnh vực CNTT từ ban giảng viên của Infochief.

  Infochief đã giúp cho bản thân tôi đạt được sự thành công bất ngờ, tôi đã được tuyển dụng vào công ty mới với vị trí cao hơn hiện tại.
  Mr.Lê Phú Hoàng, IT Manager, Euro Auto Corporation
  Có thể nói hầu hết mọi vấn đề trong các hoạt động quản lý CNTT đều được thể hiện trong chương trình học này.

  Các giảng viên nhiệt tình chia sẽ những khó khăn, những kinh nghiệm trong quá trình làm việc để cải tiến công tác tổ chức, quản lý hệ thống CNTT doanh nghiệp.

  Sau khi tham gia chương trình học này, đã giúp cho tôi một cái nhìn tổng thể, sự thay đổi toàn diện về cách suy nghĩ, phương pháp lập kế hoạch, cách triển khai và đánh giá tình hình hệ thống CNTT, từ đó xây dựng những lộ trình kế hoạch đầu tư, từng bước cải tiến hoạt động CNTT trong tổ chức mình đang làm.
  Mr.Nguyễn Thanh Hiền, IT Manager, VNPT
 • Với những ai từng suy nghĩ việc quản lý, đặc biệt là lĩnh vực CNTT chỉ cần kinh nghiệm và kiến thức quản lý chung, sẽ phải thay đổi cách nhìn nhận khi tham dự khóa học tại Infochief.
  Với bản thân tôi, qua khóa học, bên cạnh việc được cập nhật nhiều kiến thức mới nhất về công nghệ, tôi còn được trang bị thêm các kỹ năng quản lý hoạt động CNTT trong một doanh nghiệp một cách có hệ thống và chặt chẽ.
   
  Khóa học cũng trang bị những toolkit, quy trình, form mẫu là cơ sở để triển khai các chiến lươc, kế hoạch CNTT một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
   
  .
  Mr.Lê Nguyễn Thanh Hai, IT Manager, TCT Vận Tải Dầu Khí VN
  Tham gia khóa học này, cùng với bộ tài liệu của chương trình đã giúp tôi hệ thống hóa lại những kiến thức, kinh nghiệm sau nhiều năm làm việc, cũng như học hỏi thêm nhiều kỹ năng hữu ích và cần thiết để ngày càng hoàn thiện bản thân và vươn tới những tầm cao hơn trong nghề nghiệp IT.

  Bên cạnh đó, khóa học cũng đã giúp tôi có thêm những người bạn, những người anh em thật sự thân thiết và đồng cảm để cùng sẽ chia những khó khăn, trăn trở, cũng như những thành công trong công việc và cuộc sống.
  Mr.Nguyễn Ngọc Vĩnh, IT Manager, Công ty CP-DV Tổng Hợp Sài Gòn
 • Khi nghĩ về Infochief, tôi chỉ cảm nhận về 2 điều sau: Đó là sự khác biệt và sự thay đổi.
  - Sự khác biệt ở đây chính là xuyên suốt nội dung đào tạo không tập trung vào kĩ thuật, công nghệ mà lại chú trọng sâu về vấn đề giá trị, lợi ích mà IT cần phải đem lại cho doanh nghiệp.
  Sự khác biệt này giúp cho tôi hiểu được rằng: IT Manager cần phải đồng hành cùng doanh nghiệp, phải hiểu được chủ doanh nghiệp muốn gì, cần gì ở IT và không ai khác hơn chính người IT Manager đó phải có giải pháp mang lại giá trị và phù hợp với điều kiện hiện tại của doanh nghiệp.
  "Hãy làm những điều mang lại giá trị cho DN" và "Hãy thay đổi mình trước khi thay đổi suy nghĩ của người khác.
  Mr.Võ Thành Luân, IT Manager, CTY Chứng Khoán Miền Nam
  Giảng viên khóa học IT Management là những người vừa có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực IT vừa nhiều kinh nghiệm trong quản lý, họ sẵn sàng chia sẻ hướng giải quyết với bất cứ tình huống thực tế khó khăn nào mà học viên đang gặp phải.
  Bên cạnh đó, bộ công cụ hỗ trợ cho một IT Manager từ việc quản lý hỗ trợ người dùng (Helpdesk) cho đến việc quản trị một dự án lớn đều rất đầy đủ, cụ thể và chuyên nghiệp.

  Ngoài ra, học viện Infochief cũng tạo lập một cộng đồng IT giữa các khóa học và những người IT Việt Nam thành đạt, đây là môi trường tốt cho những người IT Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức.
  Mr.Võ Thanh Uy, IT Manager, Công ty PNJ
 • Là người quản lý IT của một công ty liên doanh với nước ngoài, tôi thấy khóa học quản lý IT thật sự bổ ích, có rất nhiều kiến thức bây giờ mới được cập nhật mà đã từng làm thực tế có cái đúng, có cái chưa đúng, do vậy việc tiếp thu những kiến thức được học rất kịp thời và hiệu quả. Chương trình đã trang bị cho người học rât nhiều kiến thức thực tế cần phải được tiến hành trong quá trình công tác.

  Giảng viên đã chia sẽ những kinh nghiệm trong quá trình làm việc, quản lý hệ thống IT trong doanh nghiệp. Vấn đề quan trọng là thuyết phục ban lãnh đạo cấp ngân sách để triển khai công việc. Khi đã được cấp ngân sách, cần triển khai nhanh và tìm giải pháp hiệu quả nhất để nâng cấp hệ thống, phục vụ hiệu quả nhất cho doanh nghiệp.
  Nguyễn Văn Tâm, MBA (CSU-USA), Adm.& HR.& IT/IS Manager
  Khóa huấn luyện kỹ năng quản lý IT là một cơ hội được tiếp xúc với tập thể các bạn đồng nghiệp với nhiệt huyết muốn thay đổi bản thân, muốn đổi mới cách quản lý IT, muốn khẳng định tầm quan trọng vốn có của IT trong doanh nghiệp của mình.

  Chương trình huấn luyện đã truyền đạt cho tôi những kinh nghiệm thực tiễn quý báo để có đủ kiến thức bản lĩnh xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.

  Tôi tin rằng với kiến thức thu thập được trong thời gian qua sẽ tạo đà phát triển cho bản thân mình với sự đổi mới tích cực đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và cho bản thân.
  Mr.Lê Chí Phi, IT Manager, Thanh Nien Corp
 • Với mong mỏi hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm và công việc của một IT Manager chuyên nghiệp, tôi đã tìm kiếm các khóa học về kỹ năng quản lý IT trên Internet và đến với Infochief một cách rất tình cờ.
  Chương trình học rất bổ ích, cung cấp cho tôi rất nhiều kiến thức, cách suy nghĩ, cách làm, công cụ hỗ trợ cho công việc và đặc biệt nhất là đã giúp tôi thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ, tư duy của một người làm quản lý trong lĩnh vực CNTT.
  Sau khóa học tôi đã phần nào áp dụng các kiến thức vào công việc hiện tại và chắc chắn sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn trong tương lai.
  Mr.Nguyễn Minh Tuấn, IT Service Desk Manager, GTel Mobile
  Sau khi tham gia khoá học tại Infochief tôi thấy như hệ thống hoá lại những kiến thức quản lý IT của mình, bên cạnh đó là các bài học sâu sắc, hữu ích giúp cho tôi rất nhiều trong công việc của một IT Manager.
   
  Tôi tin rằng các bạn cùng khóa với tôi và các bạn đã từng học tại Infochief sẽ rất thành công trong tương lai và sẽ cùng nhau tạo thành một cộng đồng IT vững mạnh và chuyên nghiệp của những người quản lý trong lĩnh vực CNTT

  Cám ơn đội ngũ của học viện đã tạo điều kiện cho học viên tham gia một cách tốt nhất có thể.
  Mr.Đỗ Ngọc Minh, IT Manager, Bệnh Viện Nhiệt Đới
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook