Trang chủ Dịch vụ Dịch vụ CIO / CTO / CSO

DỊCH VỤ CIO / CTO / CSO
( Tạo giá trị doanh nghiệp bằng IT )

 

Công nghệ thông tin (CNTT) đang thay đổi mọi hoạt động doanh nghiệp, hệ thống IT được thiết kế và vận hành tốt sẽ mang lại sức mạnh cho doanh nghiệp đó là: Cạnh tranh; Lợi nhuận; Tăng trưởng. Ngược lại, một hệ thống được thiết kế cẩu thả, hoạt động tồi tệ sẽ gây ra tê liệt cho việc phát triển kinh doanh.

Nhóm tư vấn CIO/ CTO/ CSO của chúng tôi sẽ giúp khách hàng nhận ra giá trị kinh doanh từ việc ứng dụng CNTT và tránh vô số các rủi ro, cạm bẫy. Hiện nay chúng tôi sở hữu một nguồn lực những nhà quản lý, lãnh đạo công nghệ tốt nhất tại Việt Nam bao gồm: Chuyên gia quản trị dự án CNTT, Các chuyên gia kiến trúc hệ thống thông tin, Chuyên gia quản lý dịch vụ IT, Chuyên gia bảo mật tích hợp, v.v... mà không có một dịch vụ nào có bề dày về năng lực, kinh nghiệm có thề so sánh bằng.

Các cách tiếp cận của chúng tôi đối với vấn đề công nghệ cho doanh nghiệp cũng rất khác, chúng tôi không tập trung nhiều vào giới thiệu giải pháp công nghệ, mà tập trung đánh giá, khảo sát thực tế kinh doanh của khách hàng, các thách thức mà khách hàng đối mặt, từ đó chúng tôi linh hoạt, sáng tạo thiết kế các lộ trình cải tiến, phải thay đổi những gì và phương pháp làm như thế nào. Điều chúng tôi quan tâm nhất chính là kết quả mà giải pháp mình mang lại cho khách hàng.

 Các nội dung Tư vấn xây dựng và quản trị IT cho doanh nghiệp

1. Chiến lược IT
Tầm nhìn của tổ chức CNTT của doanh nghiệp đang đặt ra với các nhiệm vụ là gì? Các dịch vụ IT và các lớp cấu trúc CNTT có phù hợp với chiến lược kinh doanh không?

2. Mô hình tổ chức và hoạt động vận hành IT
Những vai trò mà doanh nghiệp, bộ phận IT và nhà cung cấp chiếm giữ trong chuỗi giá trị kinh doanh hiện nay là gì? Làm thế nào để tìm nguồn cung ứng CNTT? Các quy trình, dữ liệu, vai trò, năng lực và chỉ tiêu KPI vận hành được sắp xếp như thế nào?

3. Quản trị IT
Ai là người đưa ra quyết định trong chuỗi giá trị IT? Làm thế nào yêu cầu các mức chất lượng dịch vụ IT cần thiết và làm tăng giá trị gia tăng được đảm bảo cho kinh doanh hiệu quả và làm thế nào để kiểm soát được các yếu tố rủi ro?

4. Chuyển đổi số hóa
Những công nghệ nào được yêu cầu cho việc chuyển đổi hoạt động của doanh nghiệp và chúng được sử dụng như thế nào?

5. Chuyển đổi CNTT
Những thay đổi nào về CNTT mà cần thực hiện trước dựa trên các yêu cầu kinh doanh và sự chuyển đổi số hóa?

6. Quản lý nhu cầu
CNTT có giúp tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn đầu phát triển các giải pháp CNTT mới không? Việc giao tiếp và tương tác với khách hàng có được sắp xếp một cách chuyên nghiệp không? Có một tầm nhìn nhất quán từ khi có một yêu cầu đến khi thực hiện giải pháp CNTT không?

7. Quản lý danh mục đầu tư
Các lợi ích thu được từ việc sử dụng tài nguyên được tối ưu hóa không? Việc sử dụng các nguồn lực có cân bằng khi triển khai các giải pháp mới của các dự án đang diễn ra với việc duy trì các giải pháp hiện có không?

8. Quản lý dịch vụ CNTT
Chiến lược dịch vụ, phát triển dịch vụ, khởi tạo dịch vụ và vận hành dịch vụ IT có hướng đến khách hàng không? Triển vọng cho một danh mục dịch vụ tối ưu và cung cấp dịch vụ liên quan là gì?

9. Quản lý nhà cung cấp
Các nhà cung cấp có được quản lý và hỗ trợ tích cực theo chiến lược tìm nguồn cung ứng và mô hình hoạt động đối tác hay không? Họ có đang cung cấp dịch vụ đúng cam kết không?

10. Quản lý kiến ​​trúc IT
Kinh doanh và IT có tương quan phù hợp không? Các kiến ​​trúc giải pháp triển khai có phù hợp với kiến ​​trúc thiết kế ban đầu và các giải pháp được thực hiện có phù hợp không?

Phí dịch vụ tham khảo:
120.000.000 đồng - 250.000.000 đồng ~ ($5.000 - $10.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc