Hỗ trợ trực tuyến

Học viên nói về khóa học

"Tôi có cơ hội để học hỏi, tiếp cận được những kỹ năng quản lý mới, tạo nền tảng cơ bản vững chắc cho sự phát triển nghề nghiệp quản lý cũng như lãnh đạo CNTT của tôi."
Le Phi Nhien, IT Manager, ALTUS, HCM
"Phương pháp huấn luyện với tiêu chí chia sẽ, trao đổi giữa thầy và trò giúp cho học viên tự tin trong suy nghĩ và ra quyết định của mình. Đề án cuối kỳ khá thú vị và bổ ích !"
Luong Khanh, IT Deputy Manager, OCB, HCM
"Nội dung đào tạo không tập trung vào kỹ thuật, công nghệ mà chú trọng chủ yếu về các giá trị, lợi ích mà IT đem lại cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp"
Vo Thanh Luan, IT Manager, CK MIEN NAM, HCM
"Chương trình học này giúp cho tôi một cái nhìn tổng thể, sự thay đổi toàn diện về cách suy nghĩ, phương pháp lập kế hoạch, triển khai và đánh giá kết quả."
Nguyen Thanh Hien, IT Manager, VNPT, LONG AN
"Tôi đã được trang bị khối lượng kiến thức rất lớn, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển nghề quản trị CNTT hiện nay và trong tương lai, chương trình thật sự bổ ích"
Le Phu Hoang, IT Manager, BMW Importer, HCM

Sách dành cho CIO

7 Kỹ năng lãnh đạo CIO
Tác giả : Graham Waller, Karen Rubenstrunk, George Hallenbeck
Người lãnh đạo CIO mới
Tác giả : Marianne Broadbent, Ellen Kitzis
Kinh doanh IT thực tế
Tác giả :
Richard Hunter, George Westerman

KHÓA HỌC

QUẢN LÝ DỊCH VỤ IT - ITSM
(IT Service Management)

 

Giới thiệu chương trình

    Quản lý Dịch vụ CNTT (ITSM - IT Service Management) là tập hợp các phương pháp IT hướng con người và các tiến trình của một tổ chức IT đến với khách hàng và người dùng cuối. Lợi ích chủ yếu của ITSM là những sự cải tiến tiến quan trọng trong hoạt động IT.
ITSM phục vụ cho quản lý các hệ thống IT có quy mô lớn và tập trung vào triển vọng khách hàng từ việc đóng góp của IT đối với kinh doanh. ITSM không đi theo cách tiếp cận lấy kỹ thuật làm trung tâm mà hướng đến việc tổ chức và điều khiển sự tác động và ảnh hưởng lẫn nhau giữa Quản lý IT và các mục tiêu kinh doanh.
Các nhà cung cấp các dịch vụ IT có thể không còn tập trung vào kỹ thuật và tổ chức bên trong nữa, mà họ phải quan tâm đến chất lượng các dịch vụ do họ cung cấp và tập trung vào mối quan hệ với các khách hàng.
Các phương pháp của ITSM không quan tâm cụ thể đến việc sử dụng một sản phẩm của một nhà cung cấp như thế nào cũng như không quan tâm đến các chi tiết kỹ thuật của một hệ thống cấp dưới. Thay vào đó, nó tập trung cung cấp một bộ khung để cấu trúc các hoạt động liên quan đến IT và sự tương tác giữa các nhân sự kỹ thuật IT với các khách hàng và người dùng cuối.

Nhằm nâng cao năng suất lao động và chuyên nghiệp hoá công tác quản lý CNTT, nhiều doanh nghiệp đã và đang có xu hướng chuyển phòng CNTT từ mô hình Cost center (Trung tâm chi phí) sang mô hình Profit center (Trung tâm lợi nhuận). Điều này rất phù hợp với các tập đoàn đa quốc gia, tổng công ty, tập đoàn kinh tế trong nước, các doanh nghiệp đang trong tiến trình cổ phần hoá hoặc đang có nhu cầu cung cấp các dịch vụ CNTT cho khách hàng của họ như lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm, game online,.. Học viện Infochief cung cấp khóa học Quản Lý Dịch Vụ IT - ITSM là một chìa khoá quan trọng sẽ giúp các IT Manager/ CIO thành công trong xây dựng mô hình hoạt động và điều hành tổ chức IT dựa trên nền tảng cốt lõi của các mô hình quản lý dịch vụ IT hiện đại ngày nay trên thế giới đang áp dụng.

Mục tiêu của khóa học / Học xong học viên làm được những gì?

1. Quản lý Hỗ trợ : Biết cách tổ chức hoạt động hỗ trợ ServiceDesk cung cấp sự hỗ trợ ban đầu.
2. Quản lý Yêu cầu: Biết cách phân loại và quản lý các loại yêu cầu dịch vụ, tổ chức biên soạn tài liệu giúp User/ Customer tự hỗ trợ hiệu quả
3. Quản lý Sự cố: Biết cách kiểm tra, chẩn đoán và giải quyết các sự cố càng nhanh càng tốt nhằm giảm ảnh hưởng kinh doanh.
4. Quản lý Vấn đề: Biết cách phát hiện những nguyên nhân cơ bản của sự cố và giải quyết và phòng ngừa lặp lại
5. Quản lý Tài sản & Cấu hình: Biết cách triển khai và duy trì cập nhật hồ sơ phần cứng, phần mềm, dịch vụ và tài liệu, biểu thị các mối quan hệ giữa chúng.
6. Quản lý Thay đổi: Biết cách quản lý và ghi lại các thay đổi phần cứng, phần mềm, dịch vụ hoặc tài liệu hướng dẫn để giảm thiểu sự gián đoạn hoạt động IT và duy trì thông tin cấu hình chính xác.
7. Quản lý Phát hành & Triển khai: Biết cách lập kế hoạch, kiểm tra thử nghiệm và quản lý triền khai thành công phần mềm và phần cứng. Xây dựng chính sách phát hành và để đảm bảo rằng các bản sao của tất cả các phần mềm tổng được lưu trữ tập trung.
8. Quản lý tính Sẵn sàng: Có kiến thức và biết cách lập kế hoạch đảm bảo các dịch vụ IT có sẵn để sử dụng một cách nhất quán như đã thỏa thuận.
9. Quản lý Năng lực: Biết cách thiết lập các tiêu chuẩn, ngưỡng an toàn và giám sát năng suất dịch vụ định kỳ, đảm bảo năng lực của hệ thống IT sử dụng phù hợp với nhu cầu của kinh doanh
10. Quản lý Mức dịch vụ: Hiểu và biết cách phối hợp các bên liên quan xác định, cam kết và ghi lại mức độ dịch vụ có thể chấp nhận và có thể đạt được theo dõi hoạt động thực tế so với các cấp độ dịch vụ .
11. Quản lý Tính liên tục: Biết cách lập kế hoạch quản lý rủi ro giảm thiểu tác động dịch vụ IT bởi thảm họa môi trường và đưa ra kế hoạch phục hồi.
12. Quản lý Tài chính: Hiểu biết về cách lập ngân sách, kế toán tính toán chi phí dịch vụ, đảm bảo các nguồn tài nguyên IT và kỹ thuật được triển khai và quản lý một cách hiệu quả.

Đối tượng học viên

 i.  Giám đốc IT/ Trưởng phó phòng IT.
ii.  Những người đại diện phụ trách bộ phận IT.
iii. Những người quản lý vận hành hệ thống, quản lý tuân thủ hệ thống.
iv. Giám đốc điều hành (CEO/ Managing Director)
v.  Chuyên gia tư vấn IT (IT Consultant)
vi.  Nhân viên bộ phận cung cấp cấp dịch vụ IT cho doanh nghiệp ( IT Service Desk)
vii. Những ai muốn trở thành nhà tư vấn quản lý dịch vụ IT trong tương lai.

Nội dung chương trình

Module 1: Tổng quan Dịch vụ IT Module 2: Chức năng ServiceDesk
- Dịch vụ IT là gì?
- Lợi ích của Dịch vụ IT
- Sự khác biệt giữa Customer & User
- 7 Nguyên tắt của Dịch vụ IT
- Các mức trưởng thành của Dịch vụ IT
- Chiến lược tiếp cận triển khai
- Lập kế hoạch triển khai Dịch vụ IT
- Các vấn đề gặp phải khi triển khai dự án Dịch vụ
- Mô hình tổ chức triển khai
- Cách chọn lựa các công cụ phần mềm
 - Cân nhắc chọn mô hình ServiceDesk
- Quy trình hoạt động ServiceDesk
- Các bước triển khai ServiceDesk
- Tài nguyên triển khai ServiceDesk
- Hoạt động vận hành ServiceDesk
- Vai trò, trách nhiệm chức năng ServiceDesk
- Mục tiêu cần đạt được khi triển khai ServiceDesk
- KPI đánh giá ServiceDesk
- Các kỹ năng cần thiết nhân viên ServiceDesk
- Các loại báo cáo của ServiceDesk
Module 3: Quản lý sự cố Module 4: Quản lý vấn đề
- Trách nhiệm Quản lý sự cố
- Phân biệt Sự cố & Vấn đề
- Quy trình Quản lý sự cố
- Các bước triển khai Quản lý sự cố
- Tài nguyên triển khai Quản lý sự cố
- Hoạt động vận hành Quản lý sự cố
- Mục tiêu cần đạt được triển khai Quản lý sự cố
- Vai trò và trách nhiệm chức năng Quản lý sự cố
- KPI đánh giá Quản lý sự cố
- Các yêu tố thành công triển khai Quản lý sự cố
 - Trách nhiệm Quản lý vấn đề
- Quản lý vấn đề chủ động
- Quy trình Quản lý vấn đề
- Các bước triển khai Quản lý vấn đề
- Tài nguyên triển khai Quản lý vấn đề
- Hoạt động vận hành Quản lý vấn đề
- Mục tiêu cần đạt được triển khai Quản lý vấn đề
- Vai trò và trách nhiệm chức năng Quản lý sự cố
- KPI đánh giá Quản lý vấn đề
- Các yếu tố thành công triển khai Quản lý vấn đề
Module 5: Quản lý sự thay đổi Module 6: Quản lý cấu hình
- Trách nhiệm Quản lý thay đổi
- 7R cần xem xét trong quản lý thay đổi
- Ban kiểm soát thay đổi (CAB)
- Phân loại sự thay đổi
- Các bước triển khai Quản lý thay đổi
- Tài nguyên triển khai Quản lý thay đổi
- Hoạt động vận hành Quản lý thay đổi
- Mục tiêu cần đạt được triển khai Quản lý thay đổi
- Vai trò và trách nhiệm chức năng Quản lý thay đổi
- KPI đánh giá Quản lý thay đổi
- Các yếu tố thành công triển khai Quản lý thay đổi
 - Trách nhiệm Quản lý cấu hình
- 5 Hoạt động quản lý cấu hình
- Database quản lý cấu hình (CMDB)
- Quy trình Quản lý cấu hình
- Các bước triển khai Quản lý cấu hình
- Tài nguyên triển khai Quản lý cấu hình
- Hoạt động vận hành Quản lý cấu hình
- Mục tiêu cần đạt được triển khai Quản lý cấu hình
- Vai trò và trách nhiệm chức năng Quản lý cấu hình
- KPI đánh giá Quản lý cấu hình
- Các yếu tố thành công triển khai Quản lý cấu hình
Module 7: Quản lý triển khai Module 8: Quản lý mức dịch vụ
- Trách nhiệm Quản lý triển khai
- Phân loại triển khai
- Các bước triển khai Quản lý triển khai
- Tài nguyên triển khai Quản lý triển khai
- Hoạt động vận hành Quản lý triển khai
- Mục tiêu cần đạt được triển khai Quản lý triển khai
- Vai trò và trách nhiệm chức năng Quản lý triển khai
- KPI đánh giá Quản lý triển khai
- Các yếu tố thành công triển khai Quản lý phát hành
 - Trách nhiệm Quản lý mức dịch vụ
- Các nội dung SLA, OLA, UC
- Các bước triển khai Quản lý mức dịch vụ
- Tài nguyên triển khai Quản lý mức dịch vụ
- Hoạt động vận hành Quản lý mức dịch vụ
- Mục tiêu cần đạt được triển khai Quản lý mức dịch vụ
- Vai trò và trách nhiệm chức năng Quản lý mức dịch vụ
- KPI đánh giá Quản lý mức dịch vụ
- Các yếu tố thành công triển khai Quản lý mức dịch vụ
Module 9: Quản lý sự sẵn sàng dịch vụ Module 10: Quản lý công suất dịch vụ
- Trách nhiệm Quản lý sự sẵn sàng
- Các hoạt động Quản lý sự sẵn sàng
- Các chỉ tiêu sẵn sàng
- Công thức tính mức sẵn sàng
- Các bước triển khai Quản lý sự sẵn sàng
- Tài nguyên triển khai Quản lý sự sẵn sàng
- Hoạt động vận hành Quản lý sự sẵn sàng
- Vai trò và trách nhiệm Quản lý sự sẵn sàng
- KPI đánh giá Quản lý sự sẵn sàng
- Các yếu tố thành công triển khai Quản lý sẵn sàng
 - Trách nhiệm Quản lý công suất
- Các hoạt động Quản lý công suất
- Các bước triển khai Quản lý công suất
- Tài nguyên triển khai Quản lý công suất
- Hoạt động vận hành Quản lý công suất
- Mục tiêu cần đạt được triển khai Quản lý công suất
- Vai trò và trách nhiệm chức năng Quản lý công suất
- KPI đánh giá Quản lý công suất
- Các yếu tố thành công triển khai Quản lý công suất
Module 11: Quản lý tính liên tục dịch vụ   Module 12: Quản lý tài chính dịch vụ
- Trách nhiệm Quản lý dịch vụ liên tục
- Các hoạt động Quản lý dịch vụ liên tục
- Vòng đời quản lý liên tục dịch vụ IT
- Các chọn lựa khôi phục rủi ro
- Các bước triển khai Quản lý dịch vụ liên tục
- Tài nguyên triển khai Quản lý dịch vụ liên tục
- Hoạt động vận hành Quản lý dịch vụ liên tục
- Mục tiêu cần đạt được triển khai dịch vụ liên tục
- Vai trò và trách nhiệm chức năng dịch vụ liên tục
- KPI đánh giá Quản lý dịch vụ liên tục
- Các yếu tố thành công triển khai dịch vụ liên tục.
 - Trách nhiệm Quản lý tài chính dịch vụ IT
- Mô hình chi phí IT
- Các hoạt động Quản lý tài chính dịch vụ IT
- Các bước triển khai Quản lý tài chính dịch vụ IT
- Tài nguyên triển khai Quản lý tài chính dịch vụ IT
- Hoạt động vận hành Quản lý tài chính dịch vụ IT
- Mục tiêu cần đạt được triển khai tài chính dịch vụ IT
- Vai trò và trách nhiệm chức năng tài chính dịch vụ IT
- KPI đánh giá Quản lý tài chính dịch vụ IT
- Các yếu tố thành công triển khai tài chính dịch vụ IT

Tài liệu học

Tài liệu được thiết kế 100% theo tiêu chuẩn ITIL Practices của tổ chức OGC của Anh quốc (Tiếng Anh)Tài liệu tham khảo (Tiếng Anh)
ITSM Toolkit (Forms, Checklists, Templates, Scorecards, Procedures)Bài tập thực hành mẫu

 

Phương pháp giảng dạy

Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học
i.   Thảo luận mở (Open discussion)
ii.  Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii. Hướng dẫn thực hành cụ thể, chi tiết dựa trên các công cụ biểu mẫu và công cụ quản lý (IT Management toolkits)
iv. Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
v.  Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

Sự khác biệt về phương pháp đào tạo tại Infochief

- Phương pháp giảng dạy Coaching dựa trên các mô hình quản lý thực tế tại các loại hình và quy mô doanh nghiệp
- Đào tạo thực hành sát nhất với môi trường IT hỗ trợ kinh doanh
-
100% là thực hành kỹ năng thực tế môi trường công việc hàng ngày
- Đảm bảo chuẩn đầu ra là hiểu và làm được việc
- Ưu tiên giới thiệu nhân sự IT cho một số doanh nghiệp tuyển dụng của chúng tôi
- Hỗ trợ thăm quan và tư vấn đánh giá hệ thống quản lý IT tại công ty học viên (Nếu cần)

Thông tin học tại doanh nghiệp (inhouse)

Thời gian học: 3 ngày/ 6 buổi.

Số lượng học viên: Tối đa 35 hv/ lớp.

Học phí: 78.500.000 VNĐ/ lớp tổ chức tại nhà máy hoặc tại văn phòng doanh nghiệp.

Các chi phí khác (nếu có): Tùy theo địa điểm khu vực tổ chức lớp học, mà các khoản chi phí khác sẽ được tính thêm bao gồm: Chi phí đi lại, ở KS của giảng viên.

Kết thúc chương trình : Học viên phải hoàn thành đề án cuối khoá học, mục tiêu đánh giá khả năng ứng dụng nội dung học vào môi trường thực tế doanh nghiệp.

Chứng nhận tốt nghiệp :  Học viên tham gia và hoàn tất khóa học sẽ được cấp chứng nhận "Quản Lý Dịch Vụ IT - ITSM" được chứng nhận bởi InfoChief. Do học viện INFOCHIEF cấp, có giá trị trên toàn quốc.

1000++ nhà quản lý IT | Top 230++ thuộc VNR500 Doanh nghiệp lớn Vietnam đã tham gia khóa học tại Infochief

Để thành công bạn đã đầu tư cho nghề nghiệp của bạn như thế nào ?

 

Bế giảng Khóa học Giám đốc CNTT - CIO cho các Nhà quản lý bộ phận IT, tổ chức Public tại Tp.Hà Nội.

Bế giảng Khóa học Quản Lý và Vận Hành IT, tổ chức tại Công Ty CP Nhà Ga Quốc Tế Cam Ranh, Tp. Cam Ranh.

Bế giảng Khóa học Trưởng Phòng IT Chuyên Nghiệp - IT Manager (K48), tổ chức Public tại Tp.HCM.

Bế giảng Khóa học Giám Đốc Dự Án IT cho các Nhà quản lý bộ phận IT, tổ chức Public tại Tp.HCM.

Bế giảng Khóa học Kỹ Năng Helpdesk Chuyên Nghiệp Level 1 cho Công Ty Tích Hợp CMC - Sài Gòn.

Bế giảng Khóa học Kỹ Năng Bán Hàng Dịch Vụ & Giải Pháp CNTT cho Trung Tâm Dịch Vụ CNTT, VNPT Thanh Hóa.

Bế giảng Khóa học Kỹ Năng HelpDesk Chuyên Nghiệp cho Trung Tâm Hỗ Trợ CNTT, TechcomBank Vietnam.

Bế giảng Khóa học Giám đốc CNTT - CIO cho các Nhà quản lý bộ phận IT, tổ chức Public tại Tp.HCM.

Bế giảng Khóa học Trưởng Phòng IT Chuyên Nghiệp - IT Manager (K47), tổ chức Public tại Tp.HCM.

Bế giảng Khóa học IT ServiceDesk Analyst cho bộ phận ServiceDesk của Tập đoàn Công Nghệ CMC - Hà Nội.

Bế giảng Khóa học ITIL v3 Foundation tổ chức Public tại Tp.HCM.

 

Bế giảng Khóa học Quản Lý Dự Án IT Chuyên Nghiệp tại Ban Dự Án CNTT Cảng Hải Phòng.


     

Sự hài lòng của khách hàng

chính là thành công lớn nhất của chúng tôi

 • Nhìn lại quá trình học tập và cùng nhau trao đổi, chia sẽ trong 2 tháng vừa qua, chúng tôi đã được các thầy chia sẻ những kinh nghiệm thực tế và các form, biểu mẫu, công cụ để tổ chức và hoàn thiện hệ thống CNTT cho doanh nghiệp.

  Bên cạnh đó, bản thân người IT cũng nhìn nhận được định hướng phát triển nghề nghiệp của mình, giá trị cốt lõi của nghề nghiệp IT mà tất cả chúng tôi đang theo với niềm đam mê mãnh liệt của những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ.
  Đây thật sự là khóa học với định hướng tốt để chúng tôi hoàn thiện tổ chức CNTT của doanh nghiệp và phát triển cùng với sự lớn mạnh của doanh nghiệp.
  Mr.Lê Đức Huy, IT Manager, SacomBank
  Với mong muốn hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm và công việc của một IT Manager chuyên nghiệp, tôi đã tìm kiếm các khóa học về kỹ năng quản lý IT trên Internet và các tài liệu tham khảo.
  Tôi đã tìm thấy và quyết định đến với khóa học của Infochief, lúc đầu tôi cũng e ngại, tuy nhiên chỉ sau hai buổi học, tôi nhận ra mình đã tìm đến đúng nơi và học đúng những gì mình đang cần, đang trăn trở về công việc quản lý của mình.
  Qua khóa học này, tôi đã được truyền đạt về những kiến thức, kỹ năng và những kinh nghiệm thật bổ ích về nghề nghiệp của mình và qua khóa học cũng giúp cho tôi được làm quen với những người bạn đồng nghiệp tốt trong khóa học.
  Mr.Nguyễn Xuân Vinh, IT Manager, Bio-Pharmachemie
 • Qua tham gia lớp học, tôi có cơ hội để học hỏi và môi trường tốt để tiếp cận được những kỹ năng quản lý mới trong công việc là IT Manager của mình.
  Những kiến thức này tạo nền tảng cơ bản vững chắc cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai của tôi. Và hơn thế nữa, sau khóa học tôi đã và đang có một tập thể các thành viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong công việc (nghề) cũng như trong cuộc sống (nghiệp).
  Một cơ hội tốt để tôi có thể kết nối với những người cùng đam mê IT.
  Xin cám ơn học viện Infochief và chúc Infochief ngày càng phát triển, mang đến những thay đổi hữu hiệu cho nghề quản lý IT tại Việt Nam trong tương lai.
  Mr.Lê Phi Nhiên, IT Manager, Công ty ALTUS
  Khóa học kỹ năng quản lý IT đã giúp tôi nhiều điều bổ ích như:
  1. Bổ sung những kiến thức thiết thực trong vai trò quản lý CNTT và hệ thống lại những kiến thức của tôi.
  2. Vạch ra cho tôi tầm nhìn, cũng như lộ trình giúp tôi định hướng phát triển sự nghiệp IT của mình.
  3. Giúp đầy đủ kiến thức, công cụ để tự tin thực hiện vai trò quản lý CNTT trong mô hình tập đoàn bằng những chiến lược IT cụ thể.
  4. Bên cạnh đó tôi đã có được những người bạn cùng chí hướng, luôn sẳn sàng giúp đỡ, chia sẽ.
  5. Cuối cùng là sự hỗ trợ của học viện Infochief sau khóa học chính là yếu tố giúp tôi mạnh dạn thực hiện những cải tiến, thay đổi thực trạng CNTT tại doanh nghiệp.
  Mr.Trần Văn Mười, IT Manager, Tập đoàn Khang Thông
 • Những điều đặc biệt mà tôi thấy ở khoá học này là:
  1. Chương trình chia thành các Module và bám sát các yêu cầu cần thiết của người quản lý IT, nội dung khá kỹ lưỡng, công phu có chắt lọc và đưa vào các tình huống cụ thể.
  2. Phương pháp huấn luyện khá mới, với tiêu chí chia sẽ và có sự trao đổi, học hỏi giữa thầy và trò giúp cho học viên tự tin hơn với các suy nghĩ và quyết định của mình.
  3. Môi trường học thân thiện, gần gũi giúp cho học viên có thể hình thành các cộng đồng nhỏ có thể hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.
  4. Đề án báo cáo cuối kỳ bổ ích, học viên sẽ có cái nhìn thực tế và cập nhật về các vấn đề và các giải pháp đang triển khai và sẽ triển khai trong các doanh nghiệp.
  Mr.Lương Khánh, IT Deputy Manager, Ngân Hàng Phương Đông (OCB)
  Lúc đầu tôi nghĩ rằng, làm sao cho hệ thống IT chạy ổn định, không gặp sự cố, là nhiệm vụ của mình, là đạt được yêu cầu của doanh nghiệp.
  Sau khoá học tôi đã hiểu ra được vai trò của bộ phận IT, của người quản lý IT, nếu chỉ tập trung vào kỹ thuật sẽ không tạo ra được giá trị cho bản thân cũng như hỗ trợ cho các chiến lược, kế hoạch của doanh nghiệp.
  Khoá học quản lý IT này, đã giúp tôi rất nhiều về các nghiệp vụ của người quản lý IT...
  Bên cạnh đó, tôi đã quen được những người bạn, những người anh đã nhiệt tình giúp đỡ, chia sẽ những kinh nghiệm quý báu trong quá trình làm việc.
  Mr.Trần Thanh Sơn, IT Manager, Công ty CP Thiên Long
 • Các giảng viên là những người thật sự có kinh nghiệm, thật sự tâm huyết cho chương trình này, khả năng truyền tải thông tin đến học viên tốt, giúp học viên phát huy được khả năng của mình.

  Với kiến thức được đúc kết từ những kinh nghiệm và ví dụ thức tế sau nhiều năm hoạt động cũng như làm việc trong lĩnh vực CNTT từ ban giảng viên của Infochief.

  Infochief đã giúp cho bản thân tôi đạt được sự thành công bất ngờ, tôi đã được tuyển dụng vào công ty mới với vị trí cao hơn hiện tại.
  Mr.Lê Phú Hoàng, IT Manager, Euro Auto Corporation
  Có thể nói hầu hết mọi vấn đề trong các hoạt động quản lý CNTT đều được thể hiện trong chương trình học này.

  Các giảng viên nhiệt tình chia sẽ những khó khăn, những kinh nghiệm trong quá trình làm việc để cải tiến công tác tổ chức, quản lý hệ thống CNTT doanh nghiệp.

  Sau khi tham gia chương trình học này, đã giúp cho tôi một cái nhìn tổng thể, sự thay đổi toàn diện về cách suy nghĩ, phương pháp lập kế hoạch, cách triển khai và đánh giá tình hình hệ thống CNTT, từ đó xây dựng những lộ trình kế hoạch đầu tư, từng bước cải tiến hoạt động CNTT trong tổ chức mình đang làm.
  Mr.Nguyễn Thanh Hiền, IT Manager, VNPT
 • Với những ai từng suy nghĩ việc quản lý, đặc biệt là lĩnh vực CNTT chỉ cần kinh nghiệm và kiến thức quản lý chung, sẽ phải thay đổi cách nhìn nhận khi tham dự khóa học tại Infochief.
  Với bản thân tôi, qua khóa học, bên cạnh việc được cập nhật nhiều kiến thức mới nhất về công nghệ, tôi còn được trang bị thêm các kỹ năng quản lý hoạt động CNTT trong một doanh nghiệp một cách có hệ thống và chặt chẽ.
   
  Khóa học cũng trang bị những toolkit, quy trình, form mẫu là cơ sở để triển khai các chiến lươc, kế hoạch CNTT một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
   
  .
  Mr.Lê Nguyễn Thanh Hai, IT Manager, TCT Vận Tải Dầu Khí VN
  Tham gia khóa học này, cùng với bộ tài liệu của chương trình đã giúp tôi hệ thống hóa lại những kiến thức, kinh nghiệm sau nhiều năm làm việc, cũng như học hỏi thêm nhiều kỹ năng hữu ích và cần thiết để ngày càng hoàn thiện bản thân và vươn tới những tầm cao hơn trong nghề nghiệp IT.

  Bên cạnh đó, khóa học cũng đã giúp tôi có thêm những người bạn, những người anh em thật sự thân thiết và đồng cảm để cùng sẽ chia những khó khăn, trăn trở, cũng như những thành công trong công việc và cuộc sống.
  Mr.Nguyễn Ngọc Vĩnh, IT Manager, Công ty CP-DV Tổng Hợp Sài Gòn
 • Khi nghĩ về Infochief, tôi chỉ cảm nhận về 2 điều sau: Đó là sự khác biệt và sự thay đổi.
  - Sự khác biệt ở đây chính là xuyên suốt nội dung đào tạo không tập trung vào kĩ thuật, công nghệ mà lại chú trọng sâu về vấn đề giá trị, lợi ích mà IT cần phải đem lại cho doanh nghiệp.
  Sự khác biệt này giúp cho tôi hiểu được rằng: IT Manager cần phải đồng hành cùng doanh nghiệp, phải hiểu được chủ doanh nghiệp muốn gì, cần gì ở IT và không ai khác hơn chính người IT Manager đó phải có giải pháp mang lại giá trị và phù hợp với điều kiện hiện tại của doanh nghiệp.
  "Hãy làm những điều mang lại giá trị cho DN" và "Hãy thay đổi mình trước khi thay đổi suy nghĩ của người khác.
  Mr.Võ Thành Luân, IT Manager, CTY Chứng Khoán Miền Nam
  Giảng viên khóa học IT Management là những người vừa có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực IT vừa nhiều kinh nghiệm trong quản lý, họ sẵn sàng chia sẻ hướng giải quyết với bất cứ tình huống thực tế khó khăn nào mà học viên đang gặp phải.
  Bên cạnh đó, bộ công cụ hỗ trợ cho một IT Manager từ việc quản lý hỗ trợ người dùng (Helpdesk) cho đến việc quản trị một dự án lớn đều rất đầy đủ, cụ thể và chuyên nghiệp.

  Ngoài ra, học viện Infochief cũng tạo lập một cộng đồng IT giữa các khóa học và những người IT Việt Nam thành đạt, đây là môi trường tốt cho những người IT Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức.
  Mr.Võ Thanh Uy, IT Manager, Công ty PNJ
 • Là người quản lý IT của một công ty liên doanh với nước ngoài, tôi thấy khóa học quản lý IT thật sự bổ ích, có rất nhiều kiến thức bây giờ mới được cập nhật mà đã từng làm thực tế có cái đúng, có cái chưa đúng, do vậy việc tiếp thu những kiến thức được học rất kịp thời và hiệu quả. Chương trình đã trang bị cho người học rât nhiều kiến thức thực tế cần phải được tiến hành trong quá trình công tác.

  Giảng viên đã chia sẽ những kinh nghiệm trong quá trình làm việc, quản lý hệ thống IT trong doanh nghiệp. Vấn đề quan trọng là thuyết phục ban lãnh đạo cấp ngân sách để triển khai công việc. Khi đã được cấp ngân sách, cần triển khai nhanh và tìm giải pháp hiệu quả nhất để nâng cấp hệ thống, phục vụ hiệu quả nhất cho doanh nghiệp.
  Nguyễn Văn Tâm, MBA (CSU-USA), Adm.& HR.& IT/IS Manager
  Khóa huấn luyện kỹ năng quản lý IT là một cơ hội được tiếp xúc với tập thể các bạn đồng nghiệp với nhiệt huyết muốn thay đổi bản thân, muốn đổi mới cách quản lý IT, muốn khẳng định tầm quan trọng vốn có của IT trong doanh nghiệp của mình.

  Chương trình huấn luyện đã truyền đạt cho tôi những kinh nghiệm thực tiễn quý báo để có đủ kiến thức bản lĩnh xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.

  Tôi tin rằng với kiến thức thu thập được trong thời gian qua sẽ tạo đà phát triển cho bản thân mình với sự đổi mới tích cực đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và cho bản thân.
  Mr.Lê Chí Phi, IT Manager, Thanh Nien Corp
 • Với mong mỏi hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm và công việc của một IT Manager chuyên nghiệp, tôi đã tìm kiếm các khóa học về kỹ năng quản lý IT trên Internet và đến với Infochief một cách rất tình cờ.
  Chương trình học rất bổ ích, cung cấp cho tôi rất nhiều kiến thức, cách suy nghĩ, cách làm, công cụ hỗ trợ cho công việc và đặc biệt nhất là đã giúp tôi thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ, tư duy của một người làm quản lý trong lĩnh vực CNTT.
  Sau khóa học tôi đã phần nào áp dụng các kiến thức vào công việc hiện tại và chắc chắn sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn trong tương lai.
  Mr.Nguyễn Minh Tuấn, IT Service Desk Manager, GTel Mobile
  Sau khi tham gia khoá học tại Infochief tôi thấy như hệ thống hoá lại những kiến thức quản lý IT của mình, bên cạnh đó là các bài học sâu sắc, hữu ích giúp cho tôi rất nhiều trong công việc của một IT Manager.
   
  Tôi tin rằng các bạn cùng khóa với tôi và các bạn đã từng học tại Infochief sẽ rất thành công trong tương lai và sẽ cùng nhau tạo thành một cộng đồng IT vững mạnh và chuyên nghiệp của những người quản lý trong lĩnh vực CNTT

  Cám ơn đội ngũ của học viện đã tạo điều kiện cho học viên tham gia một cách tốt nhất có thể.
  Mr.Đỗ Ngọc Minh, IT Manager, Bệnh Viện Nhiệt Đới
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc