Trang chủ Bản tin đào tạo

Bế giảng Khóa học ITIL v4 Foundation. Tổ chức tại Trường Quốc Tế BVIS, Tp.Hà Nội.

Bế giảng Khóa học Quản Lý An Toàn và Bảo Mật Thông Tin. Tổ chức tại Công ty Axis VietNam, Tp.HCM.

Bế giảng Khóa học Trưởng Phòng CNTT - IT Manager cho các Nhà quản lý bộ phận IT, tổ chức Public tại Tp.HCM.

Bế giảng Khóa học ITIL v3 Foundation tổ chức tại Công Ty ACECOOK VietNam, Tp. HCM.

Bế giảng Khóa học Trưởng Phòng IT Chuyên Nghiệp - IT Manager (K50), tổ chức Public tại Tp.Hà Nội.

Bế giảng Khóa học Giám đốc CNTT - CIO cho các Nhà quản lý bộ phận IT, tổ chức Public tại Tp.HCM.

Bế giảng Khóa học Giám đốc CNTT - CIO cho các Nhà quản lý bộ phận IT, tổ chức Public tại Tp.Hà Nội.

Bế giảng Khóa học Quản Lý và Vận Hành IT, tổ chức tại Công Ty CP Nhà Ga Quốc Tế Cam Ranh, Tp. Cam Ranh.

Bế giảng Khóa học Trưởng Phòng IT Chuyên Nghiệp - IT Manager (K48), tổ chức Public tại Tp.HCM.

Bế giảng Khóa học Giám Đốc Dự Án IT cho các Nhà quản lý bộ phận IT, tổ chức Public tại Tp.HCM từ ngày.

Bế giảng Khóa học Kỹ Năng Helpdesk Chuyên Nghiệp Level 1 cho Công Ty Tích Hợp CMC - Sài Gòn.

Bế giảng Khóa học Kỹ Năng Bán Hàng Dịch Vụ & Giải Pháp CNTT cho Trung Tâm Dịch Vụ CNTT, VNPT Thanh Hóa.

Bế giảng Khóa học Kỹ Năng HelpDesk Chuyên Nghiệp cho Trung Tâm Hỗ Trợ CNTT, TechcomBank Vietnam.

Bế giảng Khóa học Giám đốc CNTT - CIO cho các Nhà quản lý bộ phận IT, tổ chức Public tại Tp.HCM.

Bế giảng Khóa học Trưởng Phòng IT Chuyên Nghiệp - IT Manager (K47), tổ chức Public tại Tp.HCM.

Bế giảng Khóa học Quản Lý Dự Án IT Chuyên Nghiệp tại Ban Dự Án CNTT Cảng Hải Phòng.

Bế giảng Khóa học Kỹ Năng Quản Lý IT Chuyên Nghiệp tại BP.CNTT Hệ Thống Trường QT Việt Úc Tp.HCM.

Bế giảng Khóa Trưởng Phòng IT Chuyên Nghiệp (K46), tổ chức Public tại Tp.HCM.

Bế giảng khóa Giám Đốc Dự Án IT Chuyên Nghiệp tại Tp.HCM.

Đào Tạo Khóa Quản Lý Dịch Vụ IT tại BP.CNTT Trường Quốc Tế Tp.HCM.

Đào Tạo Khóa ITIL v3 Foundation tại BP.CNTT Công ty Núi Pháo, Thái nguyên.

Khóa học được thiết kế dành riêng cho những người mong muốn trở thành Chuyên gia quản trị các dự án IT biết cách: Lập hồ sơ mời thầu; lập kế hoạch dự án; Tổ chức đội dự án; Phân tích yêu cầu & chuẩn hóa quy trình; Lựa chọn giải pháp và đơn vị triển khai giải pháp; Giám sát triển khai dự án. Với các loại dự án CNTT như: Phần cứng, phần mềm và dịch vụ IT... Khóa học Quản Lý Dịch Vụ IT - ITSM là một bộ bao gồm các quy trình và công cụ quan trọng để giúp các bộ phận IT biết cách nâng cao năng suất lao động và tính chuyên nghiệp hoá công tác quản lý CNTT, xây dựng mô hình hoạt động và điều hành tổ chức IT dựa trên nền tảng cốt lõi của các mô hình quản lý dịch vụ IT hiện đại ngày nay trên thế giới đang áp dụng... Vừa qua Infochief đã triển khai khóa học IT v3 Foundation cho đội ngũ IT tại Trung Tâm CNTT Công ty Khoáng Sản Núi Pháo. Đây là khóa học giúp các học viên tìm hiểu sâu về các kiến thức, khái niệm cốt lõi và quy trình của quản lý dịch vụ IT, mục tiêu tiếp cận hiệu quả hơn trong phục vụ cho khách hàng IT nội bộ và tiến tới chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi căn bản về ITIL v3...
     

Bế giảng Khóa Trưởng Phòng IT Chuyên Nghiệp K45 tại Hà nội.

Triển khai Khóa học Quản Trị Rủi Ro IT tại Tập đoàn Flamingo, Hà nội.

Đào Tạo Khóa Quản Trị Vận Hành IT tại Trung Tâm CNTT Cảng Hải Phòng.

Khóa học trang bị cho học viên đầy đủ những kiến thức quản lý, kỹ năng lập kế hoạch IT, tổ chức vận hành, và quản lý nhân viên IT cấp dưới với các tình huống quản lý IT thực tế điển hình, kết hợp với các công cụ được giảng viên hướng dẫn thực hành chi tiết giúp bạn đủ tự tin, chủ động để triển khai các công việc quản lý IT...

Khóa học mục tiêu cung cấp cho các nhà quản lý, lãnh đạo Tập đoàn Flamingo và đội ngũ làm IT những kiến thức cốt lõi quan trọng nhất về cách nhận biết các dấu hiệu rủi ro trong hệ thống CNTT và các biện pháp chuẩn mực để phòng tránh, bên cạnh đó là thủ tục thực hiện việc đánh giá rủi ro hệ thống CNTT bao gồm con người, quy trình, và công nghệ...

Vừa qua Infochief đã triển khai khóa học Kỹ Năng Quản Trị Vận Hành IT cho đội ngũ IT tại Trung Tâm CNTT Cảng Hải Phòng. Đây là khóa học giúp chuẩn hóa kiến thức, phương pháp, quy trình và các công cụ để tổ chức lại hoạt động IT hiệu quả hơn phục vụ cho khách hàng nội bộ và tiến tới cung cấp các dịch vụ CNTT cho các đối tác trong mạng lưới cảng biển tại Hải Phòng...

Bế Giảng Khóa Trưởng Phòng IT Chuyên Nghiệp Tại Tp.HCM  (K44).

Đào Tạo Khóa Kiểm Toán IT Nội Bộ tại Công ty Chứng Khoán Bảo Việt (BVSC).


Lớp Quản Trị Vận Hành IT Chuyên Nghiệp
Tại Tp.HCM.
Khóa học giúp các bạn làm IT Manager tại doanh nghiệp bổ sung toàn diện các kiến thức quản lý IT chuyên nghiệp để quản lý bộ phận IT: Khảo sát nhu cầu kinh doanh; Xây dựng lộ trình hoạt động IT; Lập kế hoạch dự án, Quản lý ngân sách; Quản lý vận hành, Tổ chức hỗ trợ User, Xây dựng chính sách bảo mật, Đánh giá và quản trị rủi ro,... Infochief kết thúc lớp đào tạo về kiểm toán IT nội bộ cho đội ngũ kiểm soát nội bộ và bộ phận IT tại công ty chứng khoán bảo việt (BVSC) vào ngày 07 -08/06/2018. Đây là khóa học giúp ban kiểm soát nội bộ có đầy đủ các kiến thức để đánh giá tổng quát các công cụ kiểm soát bảo đảm an toàn cho hệ thống IT mà bộ phận IT đang triển khai... Qua khóa học đã giúp các bạn quản trị mạng IT nâng cao các loại kỹ năng Giám sát và Quản trị hệ thống Mạng như: Quản lý hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, phần mềm trung gian, các ứng dụng kinh doanh, tự động sao lưu, quản lý người dùng, nâng cấp khắc phục và phòng ngừa bảo trì hoạt động phần cứng cho máy chủ, lưu trữ, mạng...
 

Học tập hiệu quả, phát triển toàn diện.

 

 

 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook