Trang chủ Toolkits Biểu mẫu, công cụ quản lý IT

Công cụ biểu mẫu quản lý IT

Biểu mẫu dành để quản lý IT gồm các loại (Forms, Checklists, Templates, Scorecards, Procedures, Flowchart, Guidance, Samples, Rules, Policies, Questionnaire, Assessment,,,)

Các loại công cụ bạn được cung cấp

1. Templates: Dùng để tạo các bản kết quả bàn giao IT.
2. Forms:
Giải quyết các vấn đề, sự kiện IT.
3. Checklists: Kiểm tra lại kết quả và Đo lường sự thành công.
4. Procedures: Dùng để cải tiến chất lượng, hiệu suất hoạt động IT.
5. Event Reports: Dùng để truyền đạt thông tin, trạng thái hoạt động của công tác quản lý IT.
6. Logs: Dùng để ghi lại tiến trình nắm bắt thông tin và giải quyết vấn đề IT.

7. Charts:
Quản lý sự thay đổi của hệ thống.
8. Processes: Giám sát chuỗi quy trình hoạt động IT.
9. Samples: Các mẫu tình huống điển hình thực tế.
10. Plans: Các bản kế hoạch phân bổ nhiệm vụ và tài nguyên (nhân viên, thời gian, chi phí).
11. Assessment: Bản đánh giá tình trạng của doanh nghiệp và. các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp.
12. Guidances: Các tài liệu hướng dẫn chi tiết.
13. Rules: Các quy định, nội quy chung đối với hệ thống IT.
14. Policies: Các chính sách đảm bảo hoạt động IT theo nhu cầu phát triển doanh nghiệp.
15. Questionaires: Các bản câu hỏi giúp để điều tra, khảo sát quy trình hoạt động liên quan đến (con người, quy trình, công nghệ)
16. Comparison charts: Bản so sánh đánh giá chọn tài nguyên phù hợp cho nhu cầu mua sắm trang thiết bị hệ thống IT.
17. Scorecards: Dùng để đánh giá bằng các thang điểm các mức dịch vụ, rủi ro, năng lực đang triển khai.
18. KPIs: Các bản báo cáo kết quả năng lực hoạt động IT ( con người, hệ thống, dịch vụ) so với chỉ số mục tiêu đã đăng ký.
19. Strategies: Các mẫu xây dựng chiến lược cải tiến, đầu tư cho hệ thống IT ngắn hạn hoặc dài hạn.
20. ITwares:
Các phần mềm giúp IT Manager giám sát, quản lý hệ thống hạ tầng IT

Click:  Xem chuyên trang công cụ IT của Infochief

Lợi ích khi sử dụng bộ công cụ Quản lý IT
1. Các nội dung được trình bày đầy đủ và chuyên  nghiệp mang tính thực tiễn cao ( đã và đang được áp dụng trong nhiều mô hình doanh nghiệp có quản lý IT)
2. Hỗ trợ sử dụng trực tiếp qua điện thoại/ Email
3. Các file mẫu đã được thiết kế sẵn để quản lý hầu hết các hoạt động, chất lượng dịch vụ IT.

  

IT Toolkits
(Tất cả người làm IT cần phải có)

 • [Book1] Quản lý hỗ trợ IT Helpdesk

 • Quản lý quy trình hỗ trợ Helpdesk - Helpdesk Process Management

 • Quản lý nhiệm vụ Heldesk - Helpdesk Duties Management

 • Quản lý các yêu cầu User - User Request Management

 • Quản lý khảo sát User định kỳ - User Survey Management

 • Quản lý kỹ năng và đào tạo User - User Training Management

 • Quản lý User mới vào và nghỉ việc - New User & Terminal Management

 • Quản lý Cơ sở tri thức - KB Management

 • Quản lý mức ưu tiên dịch vụ - Severity Priority Management

[Book2] Quản lý hạ tầng công nghệ IT


[Book3] Quản lý Bộ phận IT


[Book4] Lãnh đạo Tổ chức/ Khối IT

 • Mô hình kiến trúc doanh nghiệp dành cho CIO

 • 20 Kế hoạch phát triển chiến lược dành cho CIO

 • 20 Kế hoạch quản lý dự án dành cho CIO

 • 8 Kế hoạch quản lý ngân sách & chi phí dành cho CIO

 • 20 Kế hoạch quản lý dich vụ dành cho CIO

 • 15 Kế hoạch quản lý bảo mật thông tin dành cho CIO

 • 15 Kế hoạch quản trị rủi ro & Tuân thủ dành cho CIO

 • 20 Kế hoạch quản lý kiểm toán hệ thống IT dành cho CIO

 • 15 Kế hoạch quản trị năng lực tổ chức IT dành cho CIO

 • 15 Kế hoạch quản trị tối ưu hệ thống IT dành cho CIO

 

Đăng ký nhận bản tin Newsletter và Download 25 Toolkits miễn phí !

 

 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc