Trang chủ Toolkits Biểu mẫu, công cụ quản lý IT

Quản lý giấy phép sử dụng Phần mềm (Software License)

 

Quản lý giấy phép sử dụng Phần mềm (Software License)


Quản lý giấy phép phần mềm là quy trình để đảm bảo rằng các thỏa thuận pháp lý đi kèm với giấy phép phần mềm mua sắm được tuân thủ, đảm bảo rằng giấy phép mua phần mềm hợp pháp được triển khai trên hệ thống. Một doanh nghiệp, tổ chức mua giấy phép sử dụng phần mềm mỗi năm tuy nhiên thiếu phương pháp và quy trình quản lý cũng vẫn có thể bị phạt nặng. Trong một số trường hợp, CIO của một số tổ chức đã bị bắt giam vì vi phạm luật bản quyền.
Trong phần này chúng tôi sẽ cung cấp các phương pháp về cách quản lý giấy phép phần mềm hoạt động cùng với một số sơ đồ quy trình quản lý giấy phép sử dụng phần mềm phù hợp.

Loại 

 Tên file công cụ  

ITD_LS01.Lập kế hoạch mua License cho doanh nghiệp.doc

ITD_LS02.Checklist_Quan ly License phan mem hieu qua.doc

ITD_LS03.Form_Kiem tra License phan mem cai dat tren may tinh ca nhan.doc

ITD_LS04.Form_Thong tin Software Lisence.xls

ITD_LS05.Form_Thong tin nha cung cap License software.xls

ITD_LS06.Form_Khao sat User tan suat su dung phan mem truoc khi trang bi License.doc

ITD_LS07.Form_Tinh toan chi phi License khi thue muon New User.xls

ITD_LS08.Form_Ngan sach cho License_Software.xls

ITD_LS09.Huong dan trien khai quan ly tai san phan mem.doc

  Software License Management.rar  (1.05 MB)

Download những công cụ liên quan khác
 
     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc