KHÓA HỌC QUẢN LÝ TÀI SẢN IT 

 

 

Giới thiệu chương trình

Quản lý tài sản CNTT (IT Asset Management) là tập hợp các hoạt động kinh doanh liên quan các chức năng kiểm kê kho thiết bị vật lý, tài chính, hợp đồng để hỗ trợ quản lý vòng đời tài sản và đưa ra quyết định chiến lược cho môi trường CNTT. Nội dung quản lý bao gồm tất cả các phần mềm và phần cứng được tìm thấy trong môi trường doanh nghiệp.

Quản lý tài sản CNTT (còn gọi là quản lý kho CNTT) là một phần quan trọng trong chiến lược của tổ chức doanh nghiệp. Nó thường bao gồm việc thu thập thông tin kiểm kê phần cứng và phần mềm chi tiết mà sau đó được sử dụng để giúp đưa ra quyết định về việc mua sắm phần cứng và phần mềm và phân phối sử dụng. Quản lý kho hàng CNTT giúp các tổ chức quản lý hệ thống của họ hiệu quả hơn và tiết kiệm thời gian và tiền bạc, bằng cách tránh mua tài sản không cần thiết và thúc đẩy thu hồi các nguồn lực hiện có. Các tổ chức phát triển và duy trì chương trình quản lý tài sản CNTT hiệu quả giúp giảm thiểu gia tăng rủi ro và chi phí liên quan khi thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng mà có danh mục đầu tư CNTT dựa trên thông tin cũ, không đầy đủ và / hoặc ít chính xác.

Quản lý tài sản phần cứng

Quản lý tài sản phần cứng yêu cầu quản lý các thành phần vật lý của máy tính và mạng máy tính, từ khi mua cho đến xử lý thanh lý. Các hoạt động quản lý thường gặp bao gồm quy trình yêu cầu, phê duyệt, quản lý mua sắm, quản lý vòng đời, quản lý sự cố, và quản lý việc xử lý rác thải. Một thành phần quan trọng là nắm bắt thông tin tài chính về vòng đời phần cứng, giúp tổ chức đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên các mục tiêu tài chính và thông tin quản lý tài sản có thể đo lường được.

Quản lý tài sản phần mềm là một quá trình tương tự, tập trung vào các tài sản phần mềm, bao gồm các giấy phép (License), các phiên bản (Version) và các máy tính được cài đặt.

Vai trò của quản lý tài sản CNTT trong tổ chức

Chức năng Quản lý tài sản CNTT là trách nhiệm quản lý vòng đời của tài sản công nghệ thông tin trong tổ chức.
Trách nhiệm bao gồm: Phát triển, duy trì các chính sách, tiêu chuẩn, quy trình, hệ thống và đo lường hiệu quả sử dụng. Cho phép tổ chức quản lý được các danh mục tài sản đầu tư CNTT liên quan đến rủi ro, chi phí, quản trị, tuân thủ và các mục tiêu hiệu quả kinh doanh. .

Quản lý tài sản CNTT sẽ sử dụng các giải pháp phần mềm tích hợp làm việc với tất cả các phòng ban có liên quan đến việc mua sắm, triển khai, quản lý và báo cáo chi phí tài sản CNTT.

Thanh lý/ Xử lý tài sản CNTT
Khi tài sản cần phải được loại bỏ khỏi doanh nghiệp, chúng di chuyển qua các quy trình xử lý khác nhau. Thông thường tài sản được bàn giao cho một nhà cung cấp dịch vụ xử lý tài sản CNTT để được tái chế hoặc phá hủy. Tài sản phải được quản lý đúng cách sau khi được tháo ra để đảm bảo chúng không bị mất mát trước khi bàn giao cho bên xử lý. Bên xử lý lựa chọn các phương pháp xử lý, có các thủ tục an toàn để theo dõi tài sản trong suốt thời gian sở hữu của họ. Sau khi xử lý đúng cách, bên xử lý cung cấp giấy chứng nhận đã tiêu hủy với số lượng tài sản đã bị phá hủy và tái chế.
Công ty sau đó sẽ xác minh số sê-ri trên giấy chứng nhận tiêu hủy của họ với các tài sản mà họ biết họ đã giao cho bên xử lý.

Theo dõi nội dung của thiết bị đang bị tháo rời
Trước khi được xử lý, tài sản cần được bảo mật như khi những tài sản đó đang được xử dụng. Một phương pháp tốt để lựa chọn một công ty xử lý là tìm một công ty được chứng nhận NAID (National Association for Information Destruction). Công ty xử lý có trách nhiệm xử lý rác thải điện tử đúng cách để đảm bảo môi trường không bị ô nhiễm.

 

Thời gian học: 1 - 2 Ngày.

Thông tin chi tiết:

Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@infochief.com.vn 
  ĐT: (028) 22 467 086 / 0907 000 277

Hotline: 0907 000 277

 

Nội dung chi tiết

 Phần 1. Tài sản IT là gì?
- Quản lý tài sản IT như thế nào?
- Chu kỳ hoạt động quản lý tài sản IT
- Mục tiêu và lợi ích của quản lý tài sản IT

Phần 2. Tổ chức thông tin tài sản IT
- Xác định phạm vi tài sản
- Phân loại tài sản
- Dán nhãn tài sản
- Công cụ dùng thu thập thông tin tài sản
- Bộ hồ sơ của tài sản IT

Phần 3. Hoạt động quản lý thông tin tài sản IT
- 5 Giai đoạn quản lý tài sản IT
- Quy trình quản lý tài sản IT
- Hoạt động giám sát và kiểm soát tài sản IT
- Phương pháp khấu hao tài sản
- Phân công trách nhiệm cho nhân viên quản lý tài sản IT
- Các hoạt động thay đổi tài sản IMAC ( Install-Move-Add-Change)
- Phần mềm quản lý tài sản (Enterprise Asset Management)
- Các báo cáo tài sản IT theo định kỳ

Phần 4. Phụ lục Template & Ví dụ mẫu đính kèm

Các chuyên đề IT ngắn hạn (short course)
mà chúng tôi thực hiện đào tạo tại doanh nghiệp

 M1: Xây dựng định hướng chiến lược  IT trong doanh nghiệp
 
(2 buổi)

M2: Quản lý và Tổ chức công việc bộ phận IT hiệu quả
 
(2 buổi)
 M3: Tổ chức dịch vụ hỗ trợ User chuyên nghiệp
 
(2 buổi)
     
M4: Quản lý tài sản IT

 
(2 buổi)
 M5: Quản lý cấu hình IT

 
(2 buổi)
 M6: Quản lý thay đổi IT

 
(2 buổi)
     
 M7: Quản trị bảo mật thông tin

 
(2 buổi)
 M8: Xây dựng tiêu chuẩn, thủ tục và chính sách IT
 
(2 buổi)
 M9: Quản lý tuân thủ IT

 
(2 buổi)
     
 M10: Quản lý rủi ro IT

 
(2 buổi)
 M11: Kiểm toán hệ thống IT

 
(2 buổi)
 M12: Chiến lược tiết kiệm chi phí IT
 
(2 buổi)
     
 M13: Quản lý mua sắm & Nhà cung cấp IT

 
(2 buổi)
 M14: Quản lý hệ thống thông tin

 
(2 buổi)
 M15: Quản lý nhân viên IT

 
(2 buổi)
     
 M16: 90 Ngày đầu quản lý IT

 
(2 buổi)
 M17: Quản lý ngân sách IT

 
(2 buổi)
 M18: Lập kế hoạch dự án IT

 
(2 buổi)
 

 

   
 M19: Quản lý hạ tầng IT
(Data-center & Server-room)

 
(2 buổi)
 M20: Thiết kế giải pháp IT

 
(2 buổi)
 M21: Tổ chức và làm việc nhóm IT
 
(2 buổi)
     
 M22: Kỹ năng hỗ trợ User
 bằng điện thoại

 
(2 buổi)
 M23: Kỹ năng lắng nghe và
 giao tiếp với User

 
(2 buổi)
 M24: Kỹ năng làm việc với User khó tính
 
(2 buổi)
     
 M25: Kỹ năng giải quyết vấn đề IT

 
(2 buổi)
 M26: Kỹ năng viết tài liệu IT hỗ trợ

 
(2 buổi)
 M27: Kỹ năng thiết kế quy trình IT
 
 
(2 buổi)
     

     InfoChief chuyên cung cấp dịch vụ  Đào tạo In-house cho bộ phận CNTT   tại các doanh nghiệp  trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc